Hopp til innholdet

Sykepleier 100 % kombinasjonsstilling

80 % Medisinsk Poliklinikk K4, 20 % Medisinsk Sengepost A4, Nordlandssykehuset i Bodø  

Søk på stillingen

Vi har en ny og spennende stilling ledig for deg som er en engasjert og faglig nysgjerrig sykepleier. Stillingen er en kombinasjonsstilling mellom poliklinikk K4 (80 %) og sengepost A4 (20 %).  

Hvem er vi?

Sengepost A4 er en medisinsk sengepost for nyre, infeksjons- og fordøyelsessykdommer. Enheten består av totalt 23 sengeplasser hvor vi utreder og behandler akutte og elektive problemstillinger. I tillegg til nevnte fagområder behandler vi også pasienter med diabetes, hypertensjon og generelle indremedisinske tilstander. Hos oss vil du få en variert arbeidsdag, det er mye å lære og du vil få en allsidig kompetanse. Liker du rutiner, men også det uforutsigbare, er faglig nysgjerrig og engasjert, er vi midt i blinken for deg.
Sengeposten har 3-delt turnus.  

Medisinsk Poliklinikk K4 består av fagene fordøyelse, infeksjon, hud og geriatri. De fleste av våre pasienter utredes og behandles poliklinisk, men de av våre pasienter som trenger innleggelse lokaliseres på A4. Delen av stillingen som er tilknyttet poliklinikk tilhører fagområdet fordøyelse. Her utredes og behandles pasienter med mage/tarmsykdommer og pasienter med leversvikt. I tillegg til ulike typer undersøkelser er en stor del av vår virksomhet å gi dagbehandling og opplæring til pasienter. Vi håndterer pakkeforløp for kreft, og er et av flere skopisenter i nasjonalt screeningprogram for tarmkreft.
Poliklinikken har primært dagarbeid. 

I begge avdelinger samarbeider ulike yrkesgrupper som leger, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, assistenter, helsesekretærer og ledere for å lage gode pasientforløp. Legene rullerer mellom sengepost og poliklinikk. Vi har ulike yrkesgrupper i praksis i avdelingene i sitt utdanningsløp. Godt samarbeid verdsettes - vi gjør hverandre gode. Begge avdelinger har et inkluderende arbeidsmiljø.

Kvalitet - trygghet og respekt er våre kjerneverdier og vi jobber med pasienten i fokus.

Arbeidsoppgaver

Sengepost A4:

 • Medikamentadministrasjon
 • Legevisitt
 • Innhente pasientopplysninger, observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne
 • Triagering av pasienter gjennom observasjon og systematisk skåring (NEWS, ProAct)
 • Bruke appen Medanets hvor det via mobil legges inn NEWS, observasjoner, screening ol.
 • Vurdere, prioritere, iverksette og vurdere sykepleietiltak i samarbeid med lege
 • Klargjøre og forberede pasienter til undersøkelser og operasjoner.
 • Bruke medisinteknisk utstyr, som f.eks. nattmaskin for dialyse.
 • Tverrfaglig samarbeid med ulike yrkesgrupper i tillegg til pasient, pårørende og kommunetjeneste. 
 • Sykepleieprosedyrer

Poliklinikk K4:

 • Tilrettelegge for undersøkelser som gastroskopi, koloskopi, kapselundersøkelse, pH/manometri
 • Veiledning og informasjon til pasient (evt. pårørende), før- under og etter undersøkelse
 • Assistere og samarbeide tett med lege ved de ulike prosedyrer
 • Observere og ivareta pasienten gjennom undersøkelser som kan oppleves som ubehagelige
 • Medikamentadministrasjon
 • Nøyaktig håndtering av medisinteknisk utstyr etter retningslinjer, inkl. rengjøring av utstyr

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som er sykepleier med norsk autorisasjon og som har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Det er ønskelig at du har systemkunnskap f.eks DIPS Arena, Personalportalen, men det er ikke et krav.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi ønsker oss en sykepleier som er engasjert og lærevillig. Du forstår viktigheten av å følge rutiner, og kan håndtere instrumenter etter prosedyrer. 
Det er fint om du har godt humør, er positiv, og har gode kontaktskapende egenskaper med pasienter og kollegaer. En kvalitet vi ser etter er evnen til å kunne samarbeid og fungere godt i team med ulike mennesketyper og yrkesgrupper. Vi setter pris på om du bidrar på en positiv måte i arbeidsmiljøet, da vi har et godt miljø på tvers av yrkesgruppene. Du må være fleksibel og løsningsorientert, og tåle stress da dagen ikke alltid blir som planlagt. Vi håper du er en person som kan si ifra på en konstruktiv måte om eventuelle problemer/utfordringer som kan oppstå i pasientbehandling eller et arbeidsmiljø. Og til sist må du tåle mye gåing (A4) og ståing/statisk arbeid (K4) gjennom arbeidsdagen. 

Vi tilbyr

Begge avdelinger er lokalisert i moderne lokaler ved NLSH Bodø sentrum. 
Hos oss har vi gode rutiner for pasientbehandlingen, og du vil få grundig opplæring fra erfarne sykepleiere og gjennom tverrfaglig samarbeid med ulike yrkesgrupper ved avdelingene. Vi ledere tror på tillitsbasert lederskap, og vi har arbeidsmiljøer der vi verdsetter tett samarbeid og humor. 
Det kan tidvis være høyt tempo og uforutsigbare dager, men gjennom godt samarbeid kommer vi i mål. Vi opplever meningsfylte dager der hver enkelt har betydning for pasientene og kollegaer, og håper du ønsker å bli en del av våre kollegium. 

Nordlandssykehuset har gunstige pensjons- og forsikringsordninger, og lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler. 

Søk på stillingen