Hopp til innholdet

Sykepleie vikariat

Medisinsk avdeling Lofoten, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Er du sykepleier og ønsker å jobbe i et spennende, men samtidig trygt miljø? Liker du lofotnatur og de mulighetene den bringer med seg?

Kom og jobb hos oss!

Medisinsk avdeling Lofoten består av en sengepost fordelt på to fløyer med 19 sengeplasser fordelt på begge fløyene. Vi er en generell indremedisinsk avdeling og vår aktivitet er primært ø-hjelp til lokalbefolkningen i Lofoten. Vi drifter i tillegg en dagbehandlingsenhet/poliklinikk, og en dialyseavdeling med ni behandlingsplasser.

Hos oss er vi rundt 50 fast ansatte, fordelt mellom spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og lærlinger. I tillegg har vi mange sykepleierstudenter og elever innom hos oss. 
Her får du utfoldet deg selv i et mangfoldig og trivelig miljø. Vi har en spennende og til tider travel arbeidshverdag, men har det bra sammen på jobb!

For tiden har vi følgende vikariater ledige:

 • Sykepleier 75% vikariat fra umiddelbart - 06.01.25
 • Sykepleier 70% vikariat fra umiddelbart - 06.01.25

Ber om at du spesifiserer i din søknad ønsket stillingsbrøk, og at du oppgir kontaktinformasjon til minst to referanser.

Arbeidsoppgaver

 • Innhente opplysninger om og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne, vurdere, prioritere, iverksette og evaluere sykepleietiltak i samarbeid med lege
 • Medikamentadministrasjon
 • Legevisitt ved gruppeansvar 
 • Bruk av medisinteknisk utstyr
 • Systematisk screening (fall, trykksår, ernæring) 
 • Medanets” hvor det via mobil legges inn NEWS, observasjoner av vitalia, screening m.m
 • Tverrfaglig samarbeid med ulike faggrupper
 • Samhandling med pasient, pårørende og kommunehelsetjeneste 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Har grunnleggende datakunnskap
 • Kan bidra inn i et godt miljø både faglig og sosialt
 • Liker å jobbe i team
 • Er opptatt av kvalitet, du må være engasjert og bidra til at vi som avdeling og team gjør det beste for pasientene og deres pårørende
 • Er faglig interessert og opptatt av å holde deg faglig oppdatert
 • Veiledning og opplæring av studenter og lærlinger

Vi tilbyr

Som nyansatt hos oss vil du få;

 • Fast veileder som følger deg under din opplæring  hos oss.
 • Faste fagdager avsatt i turnus
 • Kalenderplan med oppstart desember 2023
 • Tydelig fokus på oppgavedeling og ressursutnyttelse
 • Flyttegodtgjørelse etter NLSH retningslinjer
 • Har du lang kjørevei til sykehuset, kan vi tilby vederlagsfri overnatting i en av våre sykehusboliger/hybler ved aften/dagvakt
 • En av de mange fordelene med å være et lite sykehus, er at du blir fort kjent med “alle” og vi tar vare på hverandre på tvers av avdelinger og yrkesgrupper.
 • Som sykepleier hos oss vil du få en bred og god erfaring i behandlingen av et bredt spekter av aldersgrupper og diagnoser
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen