Hopp til innholdet

Rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter

Med post 3 - B4, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Er du vår nye kollega?

B4 er en spennende medisinsk sengepost, som har 21 plasser med fagfeltene lunge, hematologi og kreft.  Vi jobber med palliasjon, medisinteknisk utstyr, komplekse pasienter og fagprosedyrer. Mange av pasientene har kreftrelatert sykdom, så personalet jobber mye med  ivaretakelse av pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner. Vi jobber tett sammen med de medisinske legeteamene for å gi høy kvalitet på behandling og pasientomsorg. 

B4 en flott enhet å være ny på, både på jobb og sosialt. Vi har et flott og inkluderende arbeidsmiljø der det er lov å være ny og spørrende. Det kan i perioder være hektisk, men vi har stort faglig spekter og gode læringsmuligheter. Vår enhet er en perfekt plass å starte din sykepleiekarriere!

Vi har nå følgende ledige stillinger:

4 x faste rekrutteringsstillinger som sykepleiestudent - med overgang til fast 100% stilling etter endt utdanning (noen av disse vil kunne være i kombinasjon med Bemanningssenteret).

Rekrutteringsstillingene er tiltenkt sykepleiestudenter på 3. året og inkluderer en fast helgestilling i 20-30% avhengig av helgefrekvensen (om du jobber hver 2. eller hver 3. helg). Vi vil strekke oss for å tilpasse arbeidsplanen til ditt studieforløp. Vi tilbyr et opplæringsprogram som gjør at du blir en del av avdelingen både faglig og sosialt allerede før du er ferdig utdannet sykepleier.

Gjennom opplæringsprogrammet kan vi tilby:

Høst/vinter 24/25: Du blir invitert til å delta på personalmøte og sosiale arrangement i regi av avdelingen i tillegg til din helgestilling.

Vår 2025: Når det nærmer seg sommeren får du 10 dager med opplæringsvakter og  det planlegges egne vakter for å gjennomføre obligatoriske e-læringskurs, utviklingssamtale og kurs/fagdager.

B4 har et mentorprogram der nyutdannede sykepleiere det første året vil være tilknyttet mentor på avdelingen, som vil kunne gi støtte, ekstra opplæring og veiledning.

Denne stillingen er en mulighet til å få styrket dine praktiske og administrative ferdigheter før du starter å jobbe som sykepleier. Når du er ferdig utdannet, er målet at du skal føle deg tryggere og mer selvstendig – klar for å ta fatt på ditt første år som sykepleier. 

Vi håper at akkurat DU har lyst til å bli en del av vår avdeling!

Arbeidsoppgaver

 • Pasientomsorg
 • Sykepleiefaglig prosedyrer (delegerte oppgaver eller sammen med sykepleier)
 • Samhandling med lege
 • Samhandling med kommuner/andre sykehus
 • Samhandling med andre yrkesgrupper
 • Ivaretakelse av pårørende
 • Dokumentasjon
 • Håndtering av noe medisinteknisk utstyr

Kvalifikasjoner

 • Sykepleierstudent  i siste året av utdanningen
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • For å gå over i fast stilling som sykepleier, kreves norsk autorisasjon.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Kommunikasjon: Ha en positiv og hyggelig måte å kommunisere på. Tørre å spørre, er lærervillig og like å dele kunnskap. 
 • Samarbeid: Bidra til positiv samarbeidskultur innad i posten i kommunikasjon med hverandre. Være på tilbudssiden og søke løsninger på problemstillinger.
 • Ledelse: Evne til å jobbe godt i team for å gjøre hverandre gode og få teamet til å samarbeide effektivt. Jobber strukturert og er ryddig.
 • Selvstendighet: Du har gode observasjonsevner og er ansvarsbevisst.
 • Stressmestring: Fungere godt under press og høyt tempo. Ha evne til endre fokus raskt når det er behov for det og evne til å prioritere fortløpende
 • Arbeidsmiljø: være en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr

Nordlandssykehuset HF satser på heltidskultur, og i den forbindelse har vi et Bemanningssenter som bidrar til dette.

Brøken du vil få tilknyttet moderpost, her B4, kombineres med en brøk i Bemanningssenteret. Slik får du til sammen en 100% stilling i en tilpasset tre-delt arbeidsplan med helgearbeid ved B4. I den første tiden etter du får din autorisasjon, vil du kun jobbe ved B4. Her vil du bli godt kjent med deres fagområder, før du eventuelt blir introdusert for annen enhet etter nærmere avtale. 

Hos oss vil du kunne kombinere somatikk og/eller psykiatri. Bemanningssenteret er opptatt av at du skal oppleve faglig utvikling og trygghet. Du vil derfor jobbe opp mot enheter og fagområder i en begrenset rullering, hvor din kompetanse, dine interesser og sykehusets behov vil bli vektlagt. Ved å jobbe på ulike enheter vil du få verdifull erfaring fra flere fagfelt. 

Les HER om hvordan det er å jobbe i Bemanningssenteret.

Søk på stillingen