Hopp til innholdet

Rådgiver

FAG Seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Seksjon for pasientsikkerhet lyser ut vikariat med oppstart august 2024. Utlyses primært 100%, lavere stillingsprosent kan vurderes om ønskelig av søker.

Seksjon for pasientsikkerhet er en av fem seksjoner i Fagavdelingen og er lokalisert i Nordlandssykehuset Bodø sentrum. Vi er en støttende funksjon opp mot klinikkene i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet. Les mer om oss på vår nettside.

Nå søker vi deg som er motivert til å arbeide systematisk for å forbedre tjenestene våre, og støtte klinikkene i kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet

Arbeidsoppgaver

Det er mange ulike arbeidsområder i Seksjon for pasientsikkerhet. Vi har fokus på å lære av uønskede hendelser ved hjelp av gransking av pasientskader, samt bistår og gjennomfører hendelsesgjennomgang og hendelsesanalyse. Vi er en regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet, og arrangerer årlig Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse og er ansvarlig for flere regionale nettverk.

Et av Nordlandssykehusets satsingsområder er kontinuerlig forbedring, som vi har det overordnede ansvaret for. Vi bistår klinikkene i å forebygge pasientskader, støtter og veileder i kvalitet- og forbedringsarbeid. Vi har også overordnet ansvar for Simuleringssenteret og støtter klinikkene i arbeidet med simulering og ferdighetstrening. 

Dine oppgaver i seksjon for pasientsikkerhet vil tilpasses dine kvalifikasjoner og erfaringer, men du kan forvente følgende oppgaver:

 • være en kontaktperson mot helseforetak i regionen og klinikkene i Nordlandssykehuset
 • bidra til styrket fokus på pasientsikkerhets- og kvalitetsarbeid både i eget foretak og i hele helseregionen
 • undervisning og veiledning innen våre arbeidsområder

Kvalifikasjoner

Du har:

 • Relevant helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • Kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Kjennskap til pasientsikkerhetsarbeid
 • Grunnleggende ferdigheter i, eller evne til å tilegne seg bruk av dataprogrammer som Outlook, teams, Powerpoint, Word og Excel m.m. 

Det er en vektleggende fordel om du har en eller flere av følgende kvalifikasjoner:

 • Har kunnskap og erfaring innen forbedringsmetodikk og kvalitet- og forbedringsarbeid
 • Har tatt kurs i hendelsesgjennomgang eller kurs i hendelsesanalyse
 • Har erfaring med GTT gransking
 • Har fasilitatorkurs innen simulering, eller erfaring som instruktør

Personlige egenskaper

Å arbeide i Seksjon for pasientsikkerhet krever at man er strukturert til å organisere arbeidsdagen sin selv, det innebærer mye fleksibilitet, men også at man har gjennomføringsevne og klarer å ferdigstille arbeidsoppgaver innen frist. Man må like å samarbeide med andre og være imøtekommende mot våre samarbeidspartnere.

Vi søker deg som er:

 • Positiv og ansvarsbevisst
 • Nøyaktig og strukturert
 • Initiativrik, kreativ og selvgående
 • Glad i å undervise og har gode formidlingsevner

Vi tilbyr

 • Dagvakter med fleksitid
 • Trivelig og inkluderende arbeidsmiljø, med fokus på trygge team
 • Koselige arbeidslokaler i et kontorlandskap sammen med flere av våre samarbeidsavdelinger
 • Vi har fokus på faglig vekst, månedlige seksjonsmøter med internundervisning fast på programmet og årlig seksjonssamling
 • Stillingen innebærer noe reisevirksomhet
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen