Hopp til innholdet

Psykolog/Behandler

Med habiliteringsteam for voksne, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Ønsker du å jobbe med personer med utviklingsforstyrrelse eller utviklingshemming er kanskje dette jobben for deg.

Voksenhabilitering i Nordlandssykehuset består av Habiliteringsteam i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Enhetene er knyttet til avdeling for habilitering og rehabilitering i Medisinsk klinikk sammen med ambulant rehabilitering, fysikalsk medisin og kliniske servicefunksjoner.
Målgruppen for voksenhabilitering er mennesker med medfødte og tidlig ervervete sammensatte funksjonsnedsettelser over 18 år som har behov for spesialiserte habiliteringstjenester. Enhetene gir tjenester til pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger knyttet til nevropsykiatriske lidelser, utviklingsforstyrrelser og genetisk betingete tilstander. Pasientene har ofte tilleggsproblematikk med psykisk utviklingshemming, spesifikke lærevansker og sammensatte psykiatriske og nevrologiske lidelser. Kartlegging av årsaksfaktorer i miljøet, psykiatrisk differensialdiagnostikk og vurdering av medikamentell behandling og miljøarbeid er sentrale oppgaver.

Vi jobber tverrfaglig, poliklinisk og ambulant. Enheten har til sammen 11 stillinger, er tverrfaglig bemannet med psykiater, vernepleiere, psykologer, sosionom, psykiatrisk sykepleier, spesialpedagog og merkantil.
Det er etablert felles inntaks og utredningsteam for habilitering.

Vi søker etter psykolog eller behandlere.

Arbeidssted er primært Bodø, Habiliteringsteamet for voksne, men noe reisevirksomhet må påregnes ifm ambulant virksomhet. Arbeidstid: Dagtid, 08.00-15.30.

En jobb hos oss kan inngå i spesialiseringsløpet. Det kan være mulighet for forlengelse for den som tilsettes i vikariatet.

 

Arbeidsoppgaver

Utredning og diagnostikk ift. utviklingshemming, autisme, atferdsutfordringer og andre sammensatte funksjonsnedsettelser.
Individuell, gruppebasert poliklinisk og ambulant behandling av mennesker med medfødte og tidlig ervervete sammensatte funksjonsnedsettelser.
Pasient og pårørendeopplæring.
Veiledning, undervisning og opplæring i store og små personalgrupper i spesialist og kommunehelsetjeneste.
Deltakelse i spesialisert faglig utviklings- og kvalitetsarbeid i helseforetaket.
Delta i felles inntaksteam for habilitering ved Nordlandssykehuset.

Kvalifikasjoner

Må ha minimum bachelor, men helst master i vernepleier, fysioterapi eller annet.
Må snakke og skrive norsk.
Erfaring med målgruppen generelt, både med utredning og behandling.
Erfaring med samtaleterapi/støttesamtaler og psykoedukative tiltak for mennesker med utviklingshemming og/eller autismespekterlidelser.
Kompetanse og erfaring fra ulike metoder innenfor veiledning.
Erfaring fra undervisnings og opplæringsvirksomhet for pasienter i målgruppen og deres pårørende.
Må beherske bruk av pc til registrering av arbeid, testing og gode ferdigheter mtp. rapportering.

Personlige egenskaper

Må kunne kommunisere med voksne mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser.
Må kunne kommunisere med og inngå i samhandlingsprosesser med ansatte i personalgrupper og nettverket for øvrig til pasienter i målgruppen.
Må kunne selvstendig planlegge og utføre arbeidsoppgaver i poliklinisk og ambulant kontekst.
Må ha gode samarbeidsevner, sans for diskusjoner og humor.
Politiattest jf Helsepersonellovens § 20A 2. ledd.

Vi tilbyr

  Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
  Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler. En spennende og utfordrende stilling med mange utviklingsmuligheter.
  Godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kolleger.
  Selvstendighet i planlegging av egne arbeidsdager.
  Et erfarent tverrfaglig team med gode samarbeidsrelasjoner med kommunene vi yter tjenester til og andre enheter i spesialisthelsetjenesten.
  Fleksibel arbeidstid med poliklinikk ved en av lokasjonene.
  Ambulant virksomhet i Nordlandssykehusets nedslagsfelt.
  Innovasjon i tjenesteytingen med aktiv bruk av Skype og Whereby både i behandling, veiledning og opplæring.
  Et faglig oppdatert miljø med velfungerende spesialiseringssystemer.


Søk på stillingen