Hopp til innholdet

Psykiater

PHR LOVE AMBULANT AKUTT TEAM, VEST, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen
   

PSYKIATER
AMBULANT AKUTT- og FACT TEAM VESTERÅLEN

PHR Lofoten og Vesterålen DPS, Nordlandssykehuset

AAT (Ambulant akutt-team) og FACT (Flexible assertive community treatment) Vesterålen har ledig 100% fast stilling som overlege i psykiatri.  I vårt DPS, har vi valgt å legge AAT og FACT under samme enhet. Vi søker etter en faglig oppdatert og positiv psykiater. Du vil inngå i et faglig kompetent og tverrfaglig sammensatt team på 8 sykehusansatte, med allsidig erfaring. I tillegg vil du samarbeide tett med 12 kommunalt ansatte i FACT.

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 54 000 innbyggere. AAT og FACT Vesterålen, er samlokalisert med Voksenpsykiatrisk enhet og Allmenn psykiatrisk døgnenhet på Stokmarknes i Vesterålen. Vårt DPS har også to enheter som er lokalisert i Svolvær og på Gravdal i Lofoten; Voksenpsykiatrisk enhet og AAT/FACT Lofoten.

AAT er et tilbud om rask vurdering og korttidsbehandling, til personer som opplever alvorlig akutte kriser, akutt forverring i psykiske lidelser, eventuelt i kombinasjon med rusmiddelproblemer.
FACT er tverrfaglig og intersektorielt sammensatt, og består av fagpersoner fra både spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester i Vesterålen. FACT-teamet jobber aktivt oppsøkende med personer med alvorlige psykiske lidelser, som har sammensatt og langvarig hjelpebehov fra kommune og spesialisthelsetjenesten. FACT-modellen krever et høyt kvalifisert team som kan dra nytte av hverandres erfaringer og arbeide aktivt og tett sammen. Teamet jobber tverrfaglig og ambulant, hvor  teamkoordinator, psykiater, psykolog, erfaringskonsulent, jobbspesialist, LIS-lege, samt andre faggrupper, samarbeider for å koordinere, behandle og aktivisere pasientene. Oppfølging er fleksibel etter behov, og skjer like godt i deres hjem eller under aktivitetstilbud, som på et kontor.


AAT og FACT har felles forløpskoordinator, enhetsleder, psykiater, psykologspesialist, Lis-lege, samt andre behandlere. Ansatte i kommunale tjenester, følger i tett samarbeid med sykehusansatte, opp pasienter i FACT.
Vårt mål er at AAT og FACT i Vesterålen skal være ledende på kvalitet og pasientsikkerhet. Vi legger vekt på å tilby gode og faglige oppdaterte behandlingstilbud til pasienter i tråd med nasjonale faglige retningslinjer. Vi ser viktigheten av tverrfaglighet, kollegial støtte, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving.

Ta gjerne en telefon til oss for å høre mer om stillingen og vårt arbeid i Vesterålen.Arbeidsoppgaver

 • Overordnet faglig ansvar for pasientbehandlingen i FACT og AAT
 • Utredning og behandling av pasienter i AAT OG FACT i tett samarbeid med teamene
 • Vedtaksansvar for pasienter på tvang uten døgnopphold (TUD)
 • Samarbeid i tverrfaglige team
 • Delta i inntak AAT og FACT
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Veiledning og undervisning internt og eksternt
 • Delta i vaktordning i Allmennpsykiatrisk døgnenhet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Norsk spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri
 • Ønskelig med erfaring med oppfølging og behandling av pasienter innenfor psykosespekteret
 • Ønskelig med erfaring med oppfølging og behandling av alvorlig ruslidelse
 • Gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode kunnskaper i Svensk eller Dansk kan også vurderes

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Selvstendig og ansvarsfull
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Fleksibel og positiv
 • Være villig til å jobbe fleksibelt, oppsøkende og ambulant

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster. Rekrutteringstillegg psykiatri
 • Vi tilbyr et meget godt arbeidsmiljø, med sosiale og engasjerte kolleger
 • I Vesterålen er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter
Søk på stillingen