Hopp til innholdet

Overlege Barneklinikken

Barn Legestab barn, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Vi har ledig 100% fast overlegestilling på Barneklinikken, NLSH Bodø med oppstart 02.09.2024. 

Barneklinikken i Bodø er fylkets eneste barneavdeling. Barneklinikken består av tre enheter; Nyfødtintensiv hvor vi behandler nyfødte fra uke 26. Bodø har kvinneklinikk hvor alle risikofødsler i landsdelen sentraliseres. Barnepoliklinikk, dagpost og sengepost er organisert i en enhet og habilitering for barn og unge er også tilknyttet klinikken.

Øvre aldergrense for nyhenviste pasienter er 16 år, men de fleste kronikere følges ved enheten til de blir 18 år. Vi dekker et bredt fagfelt og har subspesialister innen de fleste fagområder.

Stillingen er knyttet opp mot arbeid innen generell barnemedisin, inkludert deltakelse i avdelingens vaktordning.   

Det må påregnes noe reisevirksomhet.  

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i legearbeid som spesialist. Arbeidet vil være ved sengepost, poliklinikk og dagenhet
 • Det er en fordel om du har kompetanse innenfor fagfeltene lungemedisin, revmatologi eller gastromedisin. 
 • Spesialist har generell bakvakt, organisert som hjemmevakt på natt. I tillegg har vi organisert oss i et tertiærvaktsjikt for å opprettholde nyfødtkompetanse på vakt og kuvøseteam
 • Det forventes deltakelse i kvalitetsprosjekter og fagutvikling  
 • Overlegen deltar i, og har ansvar for, opplæring og undervisning av LIS og medisinstudenter 
 • Deltakelse i ambulant virksomhet er ønskelig 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent spesialist i barnesykdommer
 • Norsk skriftlig og muntlig må beherskes 

Personlige egenskaper

 • Vi er ute etter en medarbeider med generell kompetanse innenfor det barnemedisinske fagfeltet. 
 • Du må kunne bidra med kompetanse, entusiasme for faget og like å dele kunnskap med de ulike yrkesgruppene på klinikken
 • Klinikken gjennomgår kontinuerlig forbedringsarbeid og vi ønsker deg som ser nye muligheter og kan bistå dette arbeidet
 • Som alle legejobber krever også denne høy arbeidskapasitet og en viss grad av fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennende jobb som overlege ved Barneklinikken NLSH. Stillingen er interessant, og består av mange utfordrende oppgaver
 • Arbeidsmiljøet er preget av entusiastiske, erfarne og dyktige medarbeidere. Barneklinikken NLSH Bodø er kjent for godt faglig- og sosialt miljø med rom for individet
 • Lønn i henhold til avtale 
 • Gode pensjons og forsikringsordninger 
Søk på stillingen