Hopp til innholdet

Overlege - Psykiatri

Akuttpsykiatrisk avdeling - Behandlerstab, Psykisk helse- og rusklinikken, Nordlandssykehuset HF

Søk på stillingen

Psykisk helse- og rusklinikken tilbyr spesialisthelsetjenester innen voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikken har over 600 medarbeidere fordelt på 6 avdelinger med lokasjoner i Salten, Lofoten og Vesterålen og yter både lokal, fylkesdekkende og regionale sykehusfunksjoner; Akuttpsykiatrisk avdeling, Spesialpsykiatrisk avdeling, Avdeling for rus psykiatri og avhengighet, Salten DPS, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, DPS Lofoten og Vesterålen.

Akuttpsykiatrisk avdeling består av tre akuttenheter med totalt 32 senger og ca. 110 årsverk. Ved enhetene gis det akuttvurdering og behandling til personer med psykotiske tilstander, alvorlige affektive lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, samt personer med sammensatte tilstandsbilder.

Behandlerstab er direkte underlagt avdelingsledelse og jobber fleksibelt i de tre enhetene med til sammen 32 senger. Behandlerstab består av overleger, psykologspesialister, psykologer, LIS3 og LIS1.

Enhetene har faglig høyt nivå på tverrfaglig sammensatt miljøpersonale, som også har god kompetanse på blant annet møte med aggresjonsproblematikk, NEWS ( New early warning score).

Dato for tiltredelse etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen har klinisk ansvar for pasientene ved Akuttpsykiatrisk avdeling
 • Opplæring og veiledning av leger i spesialisering og annet personale ved avdelingen og i klinikken
 • Avdelingen har øyeblikkelig hjelp-funksjon for opptaksområdet. Ved enhetene utføres akuttvurdering og igangsetting behandling til personer med psykotiske tilstander, alvorlige affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser, samt personer med sammensatte tilstandsbilder
 • Overlegen inngår i klinikkens bakvaktsordning som p.t. har 13-delt hjemmevakt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent spesialist i voksenpsykiatri
 • God kjennskap til psykisk helsevernlov og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse
 • Lege som er i slutten av sitt spesialiseringsforløp i psykiatri oppfordres også til å søke, og kan eventuelt ansettes som konstituert overlege frem til spesialistgodkjenning foreligger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • God evne til samhandling og samarbeid internt og eksternt
 • Trives med varierte arbeidsdager
 • Evne til å jobbe strukturert og effektivt
 • Faglig engasjert og ansvarsbevisst
 • Motivasjon for å hjelpe pasienter, og trives med å arbeide innenfor akutt/-sykehuspsykiatri
 • Interesse for faget og ønske om å bidra til å skape et positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en klinikk og avdeling med høy kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • God pensjons- og personalforsikringsordning
 • Utvidet arbeidstid om ønskelig og etter avtale
 • Rekrutteringstillegg
 • Stillingen har arbeidssted i Bodø, en framtidsrettet by med mange muligheter! Byen har blitt kåret til Norges mest attraktive by i 2016 og Europas kulturhovedstad i 2024
 • Vi har unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se https://www.bodo.no/  og  www.visitbodo.no 
 • Om Nordlandssykehuset: https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo   
Søk på stillingen