Hopp til innholdet

Miljøarbeider/assistent

Phr ARPA rehab enhet for rus og psykiatri, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en avdeling i Psykisk helse og rusklinikken.

Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og en døgnenhet for rus og alvorlig psykiatri (ROP). Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR. Avdelingen har enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner.

Psykisk helse -og rusklinikken er en utdanningsinstitusjon, og er godkjent for hele spesialiseringsforløpet i psykiatri, og  i rus -og avhengighetsmedisin.

KER er en korttids sengepost for voksne over 18 år med avhengighetspreget forhold til rusmidler. Enheten har 8 sengeplasser og tilbyr elektive innleggelser opptil 12 uker. Enheten tilbyr kartlegging, utredning, avrusning, stabilisering og behandling. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og består av blant annet lege, psykolog, sykepleiere og sosionomer.

Noe reisevirksomhet kan forekomme i stillingen. 

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapi og motiveringsarbeid
 • Følge opp tiltak i henhold til pasientens behandlingsplan
 • Samarbeid med interne og eksterne aktører

Kvalifikasjoner

 • For stilling som miljøterapeut kreves det relevant helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • For stilling som sykepleier/vernepleier kreves det norsk autorisasjon
 • Studenter oppfordres også til å søke. Studenter ansettes som assistent
 • Erfaring fra døgnbehandling er ønskelig, erfaring fra rusfeltet og/ eller engasjement for rusarbeid foretrekkes
 • Kjennskap til DIPS og andre interne datasystemer er ønskelig
 • Norsk må beherskes godt muntlig og skriftlig

Helse og/eller sosialfaglig utdanning er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for pasientgruppen og fagfeltet
 • Trygg, tydelig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å stå i motivasjonsarbeid over tid
 • God til å knytte relasjoner

Personlig egnethet og personalsammensetning vil vektlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen