Hopp til innholdet

LIS i generell kirurgi

Kirurgisk klinikk avd. Vesterålen, Nordlandssykehuset HF

Søk på stillingen

Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi.

Oppstart snarest, varighet til april-25 med mulighet for forlengelse. 

Det er flere grunner til at at vi mener det å bli LIS i generell kirurgi i Vesterålen er positivt for deg med interesse for dette fagfeltet. Noen av disse er:

 • Generalistkompetanse er framtiden, her får du bredde og erfaring
 • Vi prioriterer å sende våre LIS på kurs og sørger for god progresjon i din utdanning.
 • Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre avdeling der du også får mer ansvar.
 • Vi har stort fokus på fagkompetanse og praktisk og teoretisk opplæring. Det vil være store muligheter for faglig og personlig utvikling i et stimulerende arbeidsmiljø
 • LIS vil bli fulgt opp av veileder som er spesialist i faget, og med stor motivasjon til at våre LIS skal lykkes.
 • Det er et nært og godt miljø og samarbeid med andre avdelinger og klinikker.
 • Du får mulighet til å jobbe ved et av Norges nyeste sykehus, i trivelige, moderne lokaler.

"Om du har spørsmål eller ønsker mer info, ikke nøl med å ta kontakt med oss!"

Stine Selstø, enhetsleder tlf:  9709778 eller mail: stine.selsto@nlsh.no


Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring i virksomheten
 • Delta i vaktordning
 • Muligheter for forskning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del1
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne, samt datakunnskaper

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • er fleksibel for omstilling og har evne til utvikling 
 • motiverer dine kollegaer når du har mot til det og støtter deg på dem når du trenger
 • har god arbeidskapasitet, fordi her kan det kommer dager der du har behov for det
 • har stor indre motivasjon for fagfeltet kirurgi, for her får du bred erfaring og må ønske å gripe mulighetene
 • er omsorgsfull og imøtekommende mot pasientgruppen og deres pårørende
 • arbeider strukturert og målrettet
 • har gode samarbeidsevner. Her må de brukes på tvers av profesjoner og yrkesgrupper          

Personlig egnethet vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

Ut over det vi har nevn over:

 • Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, og lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • En arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
 • I Vesterålen er det gode muligheter for tur- og fritidsaktiviteter, med fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren
 • Skulle du ha behov kan vi bistå med hjelp til å finne bolig
 • Minimum 4 obligatoriske kurs i året
 • Per tiden tilbys det rekrutteringstillegg

Om oss:

Vi er en del av Kirurgisk klinikk, som består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleier og merkantilt personell. Enheten i Vesterålen har 4 overlegestillinger og 2 LIS2. Vi har lokal avdelingsledelse og egen seksjonsoverlege. Tilknyttet ligger også palliativt team. 

For tiden inngår LIS i et vaktsjikt med vakt deler av døgnet, felles med ortopedisk LIS. Man kan forvente arbeidsoppgaver på sengepost, poliklinikk, operasjon og i vaktberedskap. Avdelingen gir behandling og pleie til både heldøgns- og dagkirurgiske elektive pasienter, samt øyeblikkelig hjelp. Vi har og en utstrakt poliklinisk aktivitet. Vår sengepost har for tiden 17 senger for kirurgiske, ortopediske og gynekologiske pasienter. Avdelingen har høyt fokus på faglig kvalitet i pasientbehandlingen. Hos oss er hver enkelt pasient like viktig! 

Ved vår avdeling tilbyr vi deler av spesialistutdanningsløpet i generell kirurgi. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved andre avdelinger i Nordlandssykehuset HF. Du kan lese mer i utdanningsplanen for spesialisering i generell kirurgi her.  

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.
Vi ønsker at du oppgir minst to referanser.

Søk på stillingen