Hopp til innholdet

LIS 2/3 Øre-Nese-Hals legestab Bodø

Søk på stillingen

Nordlandssykehuset HF Avdeling leger i Kirurgisk klinikk har ledig fast stilling og vikariat som Lege i spesialisering (LIS2/3) med utdanningsforløp mot Øre-Nese Hals: 

1 fast 100% stilling

2 vikariat i 100% stilling med oppstart etter avtale. Vikariatene har en varighet på ca 1,5 år. 

Vår avdeling er et godt sted å bli spesialist, med et fint fagmiljø, dyktige kollegaer hvor du får jobbe i et godt sammensveiset miljø hvor vi samarbeider tett med audiografer og sykepleiere.

Vi er en del av kirurgisk klinikk  som består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, urologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har over 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleier og merkantilt personell.
Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for NLSH. Klinikken tilbyr spesialisering i ØNH sykdommer i Bodø. Vi har i dag 5 leger i spesialisering i vår klinikk.
LIS ved ØNH går nå i en 5 delt hjemmevaktordning. Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i Øre-Nese Hals. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Les denne her: https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-innovasjon/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering/utdanningsplaner/ore-nese-halssykdommer

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.

Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren vil være en del av LIS staben med de arbeidsoppgaver og vakter som hører med.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført og godkjent LIS1
 • Ønskelig med kjennskap til lokale forhold
 • Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Vennligst oppgi 2 referanser.

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner.
 • Gode evner til kommunikasjon med pasienter og kollegaer.
 • Er positiv og lærevillig.

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø
 • Moderne utstyr og lokasjoner
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se NyeBodø, Instagram og våre nettsider
Søk på stillingen