Hopp til innholdet

Lærling i Helsearbeiderfaget

FAG-Lærlingetjenesten, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Nordlandssykehuset HF i Bodø, Lofoten og Vesterålen

Vi søker nå etter ytterligere 6 lærlinger i helsearbeiderfaget med oppstart høsten 2024. 

Vi tilbyr spennende og utfordrende læreplasser i godt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter innenfor alle våre lokalisasjoner. Nordlandssykehuset er et utdanningssykehus og vi har lange tradisjoner og gode erfaringer i opplæring av helsepersonell.

Arbeidsoppgaver

 • Lærlingene i helsearbeiderfaget får gradvis mer ansvar for de daglige gjøremålene sammen med de andre ansatte i enhetene, og går dermed delvis inn i den ordinære bemanningsplan.
 • Hvis du er motivert og lærevillig sikrer vi deg en faglig og individuell opplæring, og har utarbeidet en opplæringsplan som ivaretar kompetansemålene i læreplan for VG3 Helsearbeiderfaget

Kvalifikasjoner

 • Du er ferdig med Vg1 Helse og oppvekstfag og Vg2 Helsefag/Ambulansefag, og har bestått i alle fag
 • Du har normal god fysisk og psykisk helse
 • Du har interesse og mener deg egnet som helsefagarbeider
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Du behersker data IT verktøy

Personlige egenskaper

 Mener du deg egnet som helsefagarbeider så…

 • Er du motivert, lærevillig og har interesse for faget
 • Har du evnen til selvstendig arbeid og kritisk refleksjon
 • Er du punktlig og nøyaktig
 • Ønsker du deg faglig påfyll og utvikling
 • Er du fleksibel og tilpasser deg ulike oppgaver
 • Er du samarbeidsvillig, sosial og bidrar til et positivt fag- og arbeidsmiljø.
 • Takler du en hektisk arbeidshverdag med varierte oppgaver

Vi tilbyr

 • 2 års læretid og utdanning i et spennende og krevende fagmiljø, under veiledning.
 • Opplæringsplan som ivaretar kompetansemålene
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Gode kollegaer og et faglig godt arbeidsmiljø.
 • Muligheter for hospitering.
 • Faste studiedager hver 14 dag
Søk på stillingen