Hopp til innholdet

Kreftsykepleier

Med pallitativt team, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Palliativt team ved Nordlandssykehuset Bodø er en del av Avdeling for kreft og lindrende behandling, og består av lege, sykepleiere, psykolog og fysioterapeut.   

Vi har fokus på pasientbehandling, samhandling og kompetanseformidling som et lavterskeltilbud.

Palliativt team sin primære arbeidsoppgave er å ha en konsultativ og koordinerende funksjon innen lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med alvorlig sykdom og begrenset forventet levetid. Hovedfokus er symptomlindring gjennom tverrfaglig tilnærming, og vårt mål er å bedre, opprettholde eller tilrettelegge for så god livskvalitet som mulig både for pasientens og hans/hennes pårørende. Palliativt team samarbeider tett med spesialist og primærhelsetjenesten, og kan gi tilbud om smertelindring, veiledning, fysioterapi og samtaletjeneste.

Vår visjon er: Gjøre andre og hverandre gode slik at palliasjon blir en naturlig del av helsetjenesten. 

Er du nysgjerrig og interessert i å lære mer om palliasjon og symptomlindring - ta kontakt! Oppfordrer sykepleiere med annen relevant videreutdanning til også å melde interesse.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig fokus på kartlegging av pasientens situasjon og vurdering av tiltak.
 • Oppfølging av pasienter henvist palliativt team i samarbeid med øvrige teammedlemmer
 • Ivareta det sykepleiefaglige fokus, med stor vekt på kreftsykepleie
 • Kompetanseheving og fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning innen kreft
 • Annen relevant videreutdanning for stilling: palliasjon
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid/ enheter 

Personlige egenskaper

 • Engasjert og strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Selvstendig 
 • Like en tverrfaglig hverdag
 • En lagspiller med glimt i øyet
 • Trives med en tidvis uforutsigbar arbeidsdag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass, med stor variasjon og rom for faglig utvikling
 • Regelmessig veiledning og avsatt tid til refleksjon
 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
Søk på stillingen