Hopp til innholdet

Klinisk konsulent

Phr ARPA Ruspoliklinikken, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en avdeling
i psykisk helse og rusklinikken, NLSH HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og en døgnenhet for rus og alvorlig psykiatri (ROP). Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR. OpiNor er et samhandlingsprosjekt mellom sykehuset og Bodø Kommune tilknyttet ruspoliklinikken.  Avdelingen har enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner.

Ruspoliklinikken tilbyr utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser hos personer fra 18 år og oppover. Dette inkluderer alkohol, legemidler og illegale rusmidler. I tillegg utreder og behandler vi spilleavhengighet. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) til opiatavhengige er en del av behandlingstilbudet. LAR dekker Salten, Lofoten og Vesterålen. LAR sin hovedoppgave er iverksetting, koordinering og oppfølging av den legemiddelassisterte rehabiliteringen som gis. 
Ruspoliklinikken er tverrfaglig sammensatt med 15 ansatte og
består bl.a. leger, psykologer, sykepleiere, vernepleier, sosionom m.fl. Enheten har og ansatt egen AUS (arbeid og utdanningsspesialist)
Du er velkommen til å søke på vikariat i 100% som klinisk
konsulent ved Ruspoliklinikken med ansvar for LAR. I vikariatet vil det i tillegg være arbeidsoppgaver ved OpiNor

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge/utrede for LAR, samt koordinere og kvalitetssikre forsvarlig LAR-behandling i vårt opptaksområde
 • Kartlegging, utredning og behandling av pasienter i LAR med avhengighetsproblematikk, ofte i kombinasjon med psykisk og somatisk lidelse.
 • Bistå OpiNor ved ferieavvikling og annet fravær.
 • Utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt 
 • Rådgivning og veiledning av primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten, samt bruker- og pårørendeorganisasjoner

Kvalifikasjoner

  • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning
  • Relevant videreutdanning innen psykisk helse/rus
  • Relevant jobberfaring er ønskelig
  • Må ha førerkort klasse B
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

  Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner og ønske om å arbeide i et tverrfaglig team
  • God evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
  • God arbeidskapasitet og løsningsorientert
  • Trygghet og mot til å stå i utfordrende situasjoner
  • Kan bidra til utviklingsarbeid
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt i forhold til stillingen

  Vi tilbyr

  • Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
  • Et erfarent tverrfaglig team med etablerte samarbeidsrelasjoner med kommuner og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
  • En utfordrende og inspirerende jobb der du får arbeide selvstendig, men også sammen med andre
  • En arbeidsplass med fokus på faglig vekst og utvikling
  • Nordlandssykehuset har gode spesialiserings- og etterutdanningstilbud. Det er også mulighet for å drive forskning noe som er meget aktuelt innenfor rusfeltet.
  Søk på stillingen