Hopp til innholdet

Klinisk konsulent 100% svangerskapsvikariat

Med hab/rehab/ksf Lo, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Vi søker fortrinnsvis etter en fysio- eller ergoterapeut som kan bistå vårt ambulante rehabiliteringsteam (ART) en periode. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av 3,5 stillinger som inngår i enhet for kliniske servicefunksjoner, habilitering og rehabilitering med totalt 15 ansatte. I tillegg til ART består enheten av habiliteringsteam for barn og voksne, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom og slagsykepleier. Det er stor grad av faglig samhandling internt i enheten. Enheten er organisatorisk plassert i medisinsk klinikk.

Vikariatet har oppstart fra og med medio august 2024 til medio april 2025 og innebærer mulighet til forlengelse.

Arbeidsoppgaver

ART jobber primært ambulant, dette innebærer at vi møter pasient / pårørende og samarbeidspartnere hjemme hos pasienten og ute i kommunene i hele Lofoten. Vi ambulerer ofte to sammen, og deler på rollene som hovedansvarlig og medarbeider for alle henviste pasienter. 

 • I fellesskap med pasient beskrive mål for rehabiliteringen, metode / tilnærming for å nå målet, avklare samarbeidspartnere og tidsperspektiv.
 • Bred kartlegging ut fra henvisning, herunder kognitiv og fysisk funksjon, sosiale forhold og øvrige rammer som påvirker pasientens hverdagsliv.
 • Initiering og koordinering av tiltak.
 • Veiledning og undervisning til pasient, pårørende og annet helsepersonell.
 • Internt utviklingsarbeid ved enheten.
 • Rapportering og dokumentering.

Kvalifikasjoner

Vi søker teammedarbeider med minimum bachelor med bakgrunn i helse- og sosialfag. På grunn av teamet sammensetning søkes det fortrinnsvis fysio- eller ergoterapeut. 

 • Den som søker bør ha erfaring fra rehabiliteringsfeltet og direkte pasientarbeid.
 • Erfaring med veiledning / undervisning er en fordel.
 • I tillegg til sertifikat klasse b må du like å kjøre bil - hele året.
 • Gode norskegenskaper, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Da det kun er 4 ansatte i temaet stilles det store krav til fleksibilitet og samarbeidsegenskaper. 

 • Den som ansettes må være fleksibel, raus og opptatt av å bidra positivt i arbeidsmiljøet.
 • Du må kunne jobbe selvstendig gjennom hele pasientforløpet, og mange ganger være den som sørger for fremdrift sammen med pasienten.
 • Du må like koordineringsoppgaver, noe som innebærer at du må ha god oversikt i sakene du er ansvarlig for og ha god orden.
 • Du må holde deg faglig oppdatert og dele din kunnskap med andre.
 • Rapportering er en sentral del av jobben, gode data- kunnskaper er en fordel.
 • Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og selvstendig jobb.
 • Et svært godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Dagstilling med fleksitidsordning.
 • Ambulering i hele vakre Lofoten, både i storm og stille.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen