Hopp til innholdet

Klinikksjef - Barneklinikken

Nordlandssykehuset HF

Søk på stillingen

Nordlandssykehuset HF søker klinikksjef til Barneklinikken

Nordlandssykehuset HF har over 5000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø.

Nordlandssykehuset HF skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt. Alle våre tjenester og alle våre valg skal ha pasientenes beste som øverste målsetting og vi vil arbeide kontinuerlig for å forbedre våre tjenester.

Om Barneklinikken

Barneklinikken er lokalisert i Bodø, og tilbyr helsetjenester innenfor barnesykdommer, intensivbehandling av premature og syke nyfødte, og barnehabilitering. 

Barneklinikken består av tre enheter:

 • Nyfødtintensiv, hvor nyfødte behandles fra uke 26
 • Barnepoliklinikk, dagpost og sengepost er organisert i en enhet
  • Øvre aldergrense for ny-henviste pasienter er 16 år, men de fleste kronikere følges ved enheten til de blir 18 år
 • Enhet for Habilitering Barn og Ungdom

Arbeidsoppgaver

Klinikksjefen har det totale resultatansvaret for egen klinikk, faglig, organisatorisk og økonomisk. Klinikksjefen inngår som en del av helseforetakets ledergruppe og skal sammen med øvrig ledelse ivareta et helhetsperspektiv og utvikle et godt og sammenhengende pasienttilbud i tråd med foretakets strategiske mål.

En del reisevirksomhet til klinikkens lokasjoner må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høyskole på masternivå
  • Lang relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Relevant lederutdanning er en fordel
 • Ledererfaring, hvor ledererfaring fra helsevesenet vil bli foretrukket
 • Helsefaglig bakgrunn og innsikt i klinikkens fagområder vil være en fordel
 • Ønskelig med erfaring med endringsledelse og/eller omstillings- og kvalitetsforbedringsarbeid

Personlige egenskaper

Nordlandssykehuset søker en samlende og tydelig leder med høy grad av gjennomføringsevne og relevant ledererfaring, også innenfor endringsprosesser.

Vi ønsker søkere som vil ta en aktiv rolle i vår gjennomgripende satsing på pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Dette gjelder først og fremst i egen klinikk, men også for organisasjonen som helhet.

Som klinikksjef må du ha et kunnskapsmessig og erfaringsmessig fundament som sammen med dine personlige egenskaper gjør at du kan ivareta de strategiske, faglige, mellommenneskelige, administrative og ledelsesmessige oppgaver som ligger i klinikksjefstillingen.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende lederstilling i Nord-Norges neste største helseforetak
 • En organisasjon i endring og utvikling som du kan være en del av
 • Gode muligheter for egenutvikling innenfor relevante fagområder
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Betingelser for stillingen fastsettes i avtale med direktøren
Søk på stillingen