Hopp til innholdet

Helgestillinger på KER miljøterapeut/sykepleier/vernepleier

Phr sdps ARPA korttidsenhet rus, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en avdeling i Psykisk helse og rusklinikken, NLSH HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og en døgnenhet for rus og alvorlig psykiatri (ROP). Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR. Avdelingen har enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner. Psykisk helse -og rusklinikken er en utdanningsinstitusjon, og er godkjent for hele spesialiseringsforløpet i psykiatri, og  i rus -og avhengighetsmedisin.

KER er en korttids sengepost for voksne over 18 år med avhengighetspreget forhold til rusmidler. Enheten har 8 sengeplasser og tilbyr elektive innleggelser opptil 12 uker. Enheten tilbyr kartlegging, utredning, avrusning, stabilisering og behandling. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og består av blant annet lege, psykolog, sykepleiere, sosionomer, fysioterapeut m.m. For tiden pågår det en prosess med å etablere 4 rusakuttsenger tilknyttet enheten som forventes å være i drift i løpet av 2024.


KER har følgende ledige stillinger:

 • 24,65 % fast helgestilling - dag/aften hver 2. helg
 • 12,32 % fast helgestilling - dag/aften hver 4. helg
 • 12,32 % fast helgestilling - dag/aften hver 4. helg

Ved mangel på søkere til stillingen på 24,65 % (hver 2. helg), vurderes det å splitte opp denne stillingen til 2 x 12,32 % (2 x hver 4. helg).

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapi og motiveringsarbeid
 • Følge opp tiltak i henhold til pasientens behandlingsplan
 • Samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Noe reisevirksomhet kan forekomme

Kvalifikasjoner

 • For stilling som miljøterapeut kreves det relevant helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå. 
 • For stilling som sykepleier/vernepleier kreves det norsk autorisasjon
 • Studenter oppfordres også til å søke. Studenter ansettes som assistent
 • Erfaring fra døgnbehandling er ønskelig, erfaring fra rusfeltet og/ eller engasjement for rusarbeid foretrekkes
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Kjennskap til DIPS og andre interne datasystemer er ønskelig
 • Norsk må beherskes godt muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for pasientgruppen og fagfeltet
 • Trygg, tydelig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å stå i motivasjonsarbeid over tid
 • God til å knytte relasjoner
 • Personlig egnethet og personalsammensetning vil vektlegges ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som trives på jobb i lag
 • En utfordrende og inspirerende jobb der du får arbeide selvstendig, og i team
 • Kollegaveiledning
 • Internundervisning og muligheter for kurs/opplæring
Søk på stillingen