Hopp til innholdet

Fysioterapeut/ Ergoterapeut 100% svangerskapsvikariat

Med hab/rehab/ksf Lo, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Vi søker fortrinnsvis etter en fysio- eller ergoterapeut som kan bistå vårt ambulante rehabiliteringsteam (ART) en periode. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av 3,5 stillinger som inngår i enhet for kliniske servicefunksjoner, habilitering og rehabilitering med totalt 15 ansatte. I tillegg til ART består enheten av habiliteringsteam for barn og voksne, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom og slagsykepleier. Det er stor grad av faglig samhandling internt i enheten. Enheten er organisatorisk plassert i medisinsk klinikk.

Vikariatet har oppstart snarest fra og med 1 september 2024 til medio april 2025 og innebærer mulighet til forlengelse.

Arbeidsoppgaver

ART jobber primært ambulant, dette innebærer at vi møter pasient / pårørende og samarbeidspartnere hjemme hos pasienten og ute i kommunene i hele Lofoten. Vi ambulerer ofte to sammen, og deler på rollene som hovedansvarlig og medarbeider for alle henviste pasienter. 

 • I fellesskap med pasient beskrive mål for rehabiliteringen, metode / tilnærming for å nå målet, avklare samarbeidspartnere og tidsperspektiv.
 • Bred kartlegging ut fra henvisning, herunder kognitiv og fysisk funksjon, sosiale forhold og øvrige rammer som påvirker pasientens hverdagsliv.
 • Initiering og koordinering av tiltak.
 • Veiledning og undervisning til pasient, pårørende og annet helsepersonell.
 • Internt utviklingsarbeid ved enheten.
 • Rapportering og dokumentering.

Kvalifikasjoner

Vi søker teammedarbeider med minimum bachelor med bakgrunn i helse- og sosialfag. På grunn av teamet sammensetning søkes det fortrinnsvis fysio- eller ergoterapeut. 

 • Den som søker bør ha erfaring fra rehabiliteringsfeltet og direkte pasientarbeid.
 • Erfaring med veiledning / undervisning er en fordel.
 • I tillegg til sertifikat klasse b må du like å kjøre bil - hele året.
 • Gode norskegenskaper, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Da det kun er 4 ansatte i temaet stilles det store krav til fleksibilitet og samarbeidsegenskaper. 

 • Den som ansettes må være fleksibel, raus og opptatt av å bidra positivt i arbeidsmiljøet.
 • Du må kunne jobbe selvstendig gjennom hele pasientforløpet, og mange ganger være den som sørger for fremdrift sammen med pasienten.
 • Du må like koordineringsoppgaver, noe som innebærer at du må ha god oversikt i sakene du er ansvarlig for og ha god orden.
 • Du må holde deg faglig oppdatert og dele din kunnskap med andre.
 • Rapportering er en sentral del av jobben, gode data- kunnskaper er en fordel.
 • Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og selvstendig jobb.
 • Et svært godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Dagstilling med fleksitidsordning.
 • Ambulering i hele vakre Lofoten, både i storm og stille.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen