Hopp til innholdet

Fysioterapeut/ Spesialfysioterapeut/ Fysioterapispesialist MNFF

Med Rehabilitering Vesterålen, Nordlandssykehuset - sengepost rehabilitering 

Søk på stillingen

Er det på tide å prøve noe nytt og spennende?
Døgnrehabiliteringen ved Nordlandssykehuset i Vesterålen søker en fysioterapeut i 100 % stilling på slagrehabilitering. Der vil du også inneha fagansvar for slagenhet i en periode, samt etter hvert kunne bidra på medisinsk sengepost sammen med andre fysioterapeuter.

Døgnrehabiliteringen har 4-5 sengeplasser for pasienter fra Lofoten, Vesterålen og Salten som har sammensatte utfordringer etter å ha gjennomgått hjerneslag. Rehabilitering og slagenhet består av et tverrfaglige team der du vil jobbe tett med sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut, sosionom, logoped og nevrolog.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere målrettede fysioterapeutiske tiltak
 • Jobbe tverrfaglig med pasienten i fokus
 • Informasjonsutveksling og samarbeid med pasienter, pårørende og instanser på de ulike nivå i helsetjenesten
 • Delta i undervisning av pasienter og pårørende både uformelt og evt. ved undervisning på kurs ved Lærings- og Mestringssenter
 • Veiledning av studenter, hospitanter og  evt. turnuskandidater
 • Som fysioterapeut ved døgnrehabilitering vil en også ha en del av det  tverrfaglige ansvaret i kartlegging, utredning og behandling av akutte pasienter i slagenheten

Kvalifikasjoner

 • Du må være fysioterapeut med norsk autorisasjon og ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i et skandinavisk språk
 • Du bør ha kunnskaper om journalføring, helst fra DIPS Journalsystem - men ingen betingelse
 • Du bør ha erfaring fra rehabilitering av hjerneslagpasienter i kommune- eller spesialisthelsetjeneste - men ingen betingelse
 • Videreutdanning innen fysioterapi eller rehabilitering er en klar fordel, men ingen betingelse

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er positiv, samarbeidsvillig og faglig framoverlent
 • Du bør ha oppdatert kunnskap om hva som driver nevroplastisitet etter hjerneskade, og erfaring med å sette kunnskapsbaserte tiltak ut i praksis
 • Du må være faglig fleksibel og endringsvillig, slik at du tilpasser behandling/trening de enhver tids gjeldende prinsipper for best practice
 • Du må ha gode samarbeidsevner der spesielt evne til å bygge relasjoner med andre faggrupper vil bli vektlagt

Det vil bli lagt vesentlig vekt på søkerens personlige egnethet.

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen