Hopp til innholdet

Forløpskoordinator for FACT og Ambulant akutt-team Vesterålen

Ambulant akutt- og FACT-team Vesterålen, Nordlandssykehuset HF

Søk på stillingen

AAT (Ambulant akutt-team) og FACT (Flexible assertive community treatment) Vesterålen har ledig 100% fast stilling som Forløpskoordinator.

I vårt DPS, har vi valgt å legge AAT og FACT under samme enhet.  Du vil inngå i et faglig kompetent og tverrfaglig sammensatt team med 9 sykehusansatte, med allsidig erfaring. I tillegg vil du samarbeide tett med kommunalt ansatte i FACT.

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 54 000 innbyggere. AAT og FACT Vesterålen, er samlokalisert med Voksenpsykiatrisk enhet og Allmenn psykiatrisk døgnenhet på Stokmarknes i Vesterålen. Vårt DPS har også to enheter som er lokalisert i Svolvær og på Gravdal i Lofoten; Voksenpsykiatrisk enhet og AAT/FACT Lofoten.

AAT er et tilbud om rask vurdering og korttidsbehandling, til personer som opplever alvorlig akutte kriser, akutt forverring i psykiske lidelser, eventuelt i kombinasjon med rusmiddelproblemer.

FACT er tverrfaglig og intersektorielt sammensatt, og består av fagpersoner fra både spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester i Vesterålen. FACT-teamet jobber aktivt oppsøkende med personer med alvorlige psykiske lidelser, som har sammensatt og langvarig hjelpebehov fra kommune og spesialisthelsetjenesten. FACT-modellen krever et høyt kvalifisert team som kan dra nytte av hverandres erfaringer og arbeide aktivt og tett sammen. Teamet jobber tverrfaglig og ambulant, hvor enhetsleder,  teamkoordinator, froløpskoordinator, psykiater, psykolog, erfaringskonsulent, jobbspesialist, LIS-lege, samt andre faggrupper, samarbeider for å koordinere, behandle og aktivisere pasientene. Oppfølging er fleksibel etter behov, og skjer like godt i deres hjem eller under aktivitetstilbud, som på et kontor.

AAT og FACT har felles forløpskoordinator, enhetsleder, psykiater, psykologspesialist, Lis-lege, samt andre behandlere. Ansatte i kommunale tjenester, følger i tett samarbeid med sykehusansatte, opp pasienter i FACT.
Vårt mål er at AAT og FACT i Vesterålen skal være ledende på kvalitet og pasientsikkerhet. Vi legger vekt på å tilby gode og faglige oppdaterte behandlingstilbud til pasienter i tråd med nasjonale faglige retningslinjer. Vi ser viktigheten av tverrfaglighet, kollegial støtte, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving.

Ta gjerne en telefon til oss for å høre mer om stillingen og vårt arbeid i Vesterålen.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå teamleder og enhetsleder med koordinering og administrative oppgaver
 • Koordinere pakkeforløpet innad i FACT-teamet
 • Tilrettelegge den daglige drift for hele teamet
 • Administrere merkantile oppgaver. Registrere timeavtaler i DIPS. Gjøre oppgjør av konsultasjoner. Koding etc.  
 • Føre logg, ajourføre og koordinere timeplaner og FACT-tavle
 • Holde oversikt over teamet og hvor de enkelte teammedlemmene er
 • Kontakt funksjon overfor pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og andre instanser
 • Innkjøp, faktura håndtering
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAV, boligkontor, hjemmetjeneste og andre relevante instanser

Kvalifikasjoner

 • Høgskole innen helse/sosialfag, erfaring fra forløpskoordinering i FACT team og AAT kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Merkantil/administrativ utdanning er ønskelig
 • Erfaring fra merkantile og administrative oppgaver
 • Erfaring fra kommune og/eller spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra FACT team og Forløpskoordinering er en fordel
 • Arbeidserfaring med målgruppen er ønskelig, men ikke et krav
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort klasse B
 • Krav til autorisasjon innen helse/ sosialfag
 • Det er en fordel om du har kunnskap om FACT–modellen, opplæring vil i tillegg bli gitt på nasjonale opplæringssamlinger FACT/ACT gjennom Napha
 • God digital kunnskap vektlegges
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Positiv holdning
 • Like å jobbe selvstendig, men også i team
 • Tåle høyt tempo

Vi tilbyr

 • Dagarbeid. Ingen helg.   
 • Opplæring og veiledning knyttet til merkantile oppgaver.  
 • Deltakelse i nasjonale opplæringssamlinger for FACT/ACT.
 • Deltakelse i regionale nettverk for FACT team.  
 • Opplæring som forløpskoordinator. 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kompetent arbeidsmiljø.
Søk på stillingen