Hopp til innholdet

Ergoterapeut

Med ergo-/fysioterapi, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Frister det å bygge spesialkompetanse innen håndskader og håndkirurgi samtidig som den generelle kompetansen i faget opprettholdes? Da er kanskje dette jobben for deg?

Nordlandssykehuset har et høyt faglig nivå innen oppfølging av håndskader, med et godt samarbeid mellom ergoterapeuter ortopeder, sykepleiere, og andre faggrupper ved de ulike avdelingene i sykehuset. 

Med bakgrunn i at en av våre terapeuter er i permisjon og i et forskningsprosjekt søker vi etter ergoterapeuter som kan være med å bidra i vårt fagmiljø. Vi søker etter en engasjerte medarbeidere med interesse og ressurser inn mot spesielt håndskader og håndkirurgi. Erfaring fra jobb i prosjekt er en fordel.

Siden vi  jobber på tvers av avdelinger i forhold til kapasitet og behov, kan vi i tillegg til spesialområde, tilby varierende arbeidsoppgaver på blant annet nevrologisk poliklinikk/dagpost, medisinsk og kirurgisk avdeling. Det er forespeilet deltakelse i forskningsprosjekt innen oppfølging av håndskadede og erfaring fra dette felte styrker søknaden. 

Ergoterapitjenesten er organisert i enheten Kliniske service funksjoner (KSF) i Medisinsk Klinikk. Ergoterapitjenesten bidrar, sammen med de andre kliniske servicefunksjonene, til å oppfylle sykehusets målsetting om et helhetlig behandlingstilbud overfor pasientene, både rettet mot polikliniske og inneliggende pasienter.


Aktuell søkere vil bli innkalt til intervju, men ta gjerne kontakt ved spørsmål. 

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og behandling av pasienter i poliklinikk og på sengepost
 • Undervisning til grupper ved Lærings og mestringssenteret
 • Undervisning til personalet på forespørsel
 • Delta i tverrfaglig samarbeid der det er behov for det
 • Hjelpemiddelformidling og samarbeid med kommunehelsetjenesten
 • Veiledning av studenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Interesse for arbeid med håndskader
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Erfaring fra prosjekt arbeid er ønskelig
 • Kjennskap til DIPS journalsystem ønskelig
 • Kjennskap til arbeid i team
 • Fordel med kjennskap til kommunehelsetjeneste

Personlige egenskaper

 • Jobbe selvstendig og samtidig evne å se tjenesten under ett
 • Være en pådriver for fagutvikling innen fagfeltet
 • Ha gode samarbeidsegenskaper
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og miljøskapende
 • Personlig egnethet vil bli vektlag

Vi tilbyr

 • Solid tverrfaglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Kontorfellesskap i nye og lyse lokaler
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fokus på fagutvikling, fag og kvalitet
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen