Hopp til innholdet

Ergoterapeut/ spesialergoterapeut - 1 års svangerskapsvikariat i vakre Lofoten

Med hab/rehab/ksf Lo, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Er du ergoterapeut og har interesser og ressurser innenfor nevrologi og/eller rehabilitering av hånd? Da er det deg vi leter etter! En perfekt mulighet for deg som ønsker et år med både faglig utbytte på en spennende arbeidsplass og samtidig leke seg i flott natur!

Enhet Kliniske servicefunksjoner, Lofoten har ledig 100% svangerskapsvikariat ved ergoterapiseksjonen fra september 2024. Vi søker etter en engasjert medarbeider som har evne til selvstendig arbeid i et tverrfaglig team.

Ved Nordlandssykehuset Lofoten jobber ergoterapeutene på tvers av avdelinger i forhold til kapasitet og behov, og kan i tillegg til spesialområde, tilby varierende arbeidsoppgaver på blant annet medisinsk og kirurgisk avdeling. Enheten har pr. i dag 2 årsverk for ergoterapeuter og fordeler arbeidsoppgaver ut ifra erfaring og interesse. Ergoterapeutene inngår i tverrfaglig samarbeid med fysioterapeuter, logoped, slagsykepleier og øvrige arbeidsgrupper ved sykehuset.

Ergoterapitjenesten bidrar til å oppfylle sykehusets målsetting om et helhetlig behandlingstilbud overfor pasientene, både rettet mot polikliniske og inneliggende pasienter.

Arbeidsoppgaver

 • Vikariatet har i hovedsak sine daglige arbeidsoppgaver på slagenheten og medisinsk avdeling.
 • Stillingen innebærer også poliklinisk arbeid med rehabilitering av hånd, for diagnosegrupper fra håndkirurgisk, revmatologisk og nevrologisk avdeling.
 • Vurdering og behandling av inneliggende pasienter innenfor geriatri og nevrologi.
 •  Kartlegging av ADL-ferdigheter, kognitiv og motorisk funksjon.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid og møtevirksomhet.
 • Samhandling med kommunehelsetjeneste.
 • Avdekke hjelpemiddelbehov.
 • Bistå med veiledning av studenter og kolleger. 
 • Veilede og undervise pasienter og pårørende ved Lærings- og mestringssenter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • God skriftlig og muntlige ferdigheter i et skandinavisk språk
 • Erfaring fra arbeid innen angitt fagfelt er ønskelig, men ingen forutsetning: 
  • Hjerneslag
  • Nevrologi
  • Håndterapi
 • Kjennskap til arbeid i team
 • Grunnleggende kunnskap om journalføring, kjennskap til DIPS journalsystem ønskelig

Personlige egenskaper

 • Evne til å  jobbe selvstendig, effektivt, systematisk og strukturert
 • Ha gode samarbeidsegenskaper
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Positiv og miljøskapende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Fine naturopplevelser rett utenfor døren
 • Solid tverrfaglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • En utfordrende og meningsfullt stilling i et profesjonelt og støttende arbeidsmiljø
 • Fokus på fagutvikling, fag og kvalitet
Søk på stillingen