Hopp til innholdet

Enhetsleder

Kliniske servicefunksjoner (KSF), habilitering og rehabilitering, Nordlandssykehuset Vesterålen

Søk på stillingen

For tiltredelse august/september søker vi etter ny enhetsleder for kliniske servicefunksjoner (KSF), habilitering og rehabilitering  i Vesterålen. Du vil bli leder for 13 engasjerte fagpersoner som arbeider både poliklinisk, i ambulante team og ved sykehusets sengeposter.

Enheten består av ambulant team for habilitering og ambulant team for rehabilitering (ART), kliniske servicefunksjoner (KSF) som behandler inneliggende pasienter i tillegg til å drive poliklinikk for fysioterapi og poliklinikk for håndskader.

I enheten er det pt. ansatt fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, sykepleier og vernepleier. Spesialistressurser er tilknyttet enheten. Enhetsleder rapporterer til avdelingsleder, og  inngår i avdelingens ledergruppe sammen med avdelingsleder og 6 andre enhetsledere på sykehusets tre lokasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Det er stor grad av fleksibilitet i stillingen, med gode muligheter for fagutvikling og utvikling av tjenestetilbudet i samarbeid med de ansatte. 

Arbeidsoppgaver

Enhetsleders hovedoppgaver

 • Økonomi, fag og personalansvar for enheten.
 • Delta i felles inntaksmøter sammen med spesialistene i avdelingen.
 • Involvere seg og legge til rette for faglig utvikling ved enheten.
 • Være en sterk bidragsyter til godt psykososialt arbeidsmiljø.
 • Utarbeide/ videreutvikle og opprettholde gode rutiner og prosedyrer for arbeidet som utføres.
 • Samarbeide med ledere og fagpersoner innad i helseforetaket, kompetansesentra, spesialiserte behandlingstjenester og kommunehelsetjenesten.
 • Klinisk arbeid ut fra profesjon og behov i enheten.

Kvalifikasjoner

 • Relevant helsefagutdanning på minimum bachelornivå.
 • Lederutdanning og/ eller ledererfaring er ønskelig.
 • Gode datakunnskaper.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Ryddig med god oversikt.
 • Inkluderende, kunne være en samlende person for flere fag og team.
 • Tydelig  og tilstedeværende med evne til å motivere og inspirere medarbeiderne.
 • Løsningsorientert og handlekraftig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Engasjerte ansatte som tar stort medansvar for fag og arbeidsmiljø.
 • Fleksibel og selvstendig arbeidshverdag.
 • God lederstøtte i avdelingens lederteam.
 • Mentorordning.
 • Fleksitidsordning.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler.
Søk på stillingen