Hopp til innholdet

Enhetsleder for Medisinsk sengepost

Med avd vesterålen, Nordlandssykehuset HF

Søk på stillingen

Nordlandssykehuset HF skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt.

Alle våre tjenester og alle våre valg skal ha pasientens beste som målsetting og vi jobber kontinuerlig for å forbedre våre tjenester. 

Nordlandssykehuset HF ønsker ledere som er ansvarlige, helhetstenkende, endringsvillig, handlekraftige, kommuniserende og inspirerende. 

En god leder skaper best mulige resultater gjennom sine medarbeidere. Evne til å fokusere, planlegge, bygge et godt arbeidsmiljø og være empatisk er viktige kjennetegn som vi ser etter. Vi trenger en leder som arbeider strategisk, som kan utvikle og styrke medarbeiderskapet for å nå foretakets mål gjennom kontinuerlig forbedring.

I stillingen som enhetsleder for medisinsk sengepost vil du lede sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter etc. Vi har òg lærlinger og studenter. Dine ansatte vil kunne ha flere arbeidsområder, og et godt samarbeid med andre enhetsledere vil derfor være viktig. Medisinsk sengepost har 25 senger, og ivaretar pasienter med alle indremedisinske tilstander, fra barn til eldre. 

Vi verdsetter faglig dyktighet, utvikling, humor og samarbeid. Det gode arbeidsmiljøet som medisin er kjent for, går på tvers av profesjonene. Vi har ulike kvalifikasjoner og kompetanse, og sammen utfyller vi hverandre. 

Enhetsleder har avdelingsleder som nærmeste overordnet. Enhetsleder inngår i avdelingens ledergruppe.

Kjenner du deg igjen i hvilke ledere Nordlandssykehusets ønsker seg, da ser vi frem til å motta en søknad fra nettopp deg! Oppstart snarest, eller etter avtale. 

Minimum to referanser ønskes oppgitt i søknaden.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder har det totale ansvaret for sin enhet; herunder fag, økonomi og personell.

Med totalansvar menes:

 • Er ansvarlig for at enhetens drift og virksomhet styres etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk
 • Skal legge til rette for gode og effektive pasientforløp gjennom fokus på medisinsk kvalitet, samhandling, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring
 • Skal sørge for at gjeldende forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten etterleves i den daglige drift av enheten
 • Skal sørge for at enheten er bemannet med personell som innehar den nødvendige kompetanse som kreves for å utføre de oppgaver og tjenester enheten skal levere
 • Skal utvikle enhetens budsjett i samarbeid med avdelingsleder
 • Skal sørge for at driften av enheten skjer innenfor de avtalte budsjettrammer
 • Har ansvar for kvalitet, HMS, fagutvikling herunder kompetanseplaner innen egen enhet
 • Skal sørge for at klagesaker og pasientskadesaker saksbehandles innen frist

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor innen relevant helsefag for virksomheten
 • Ønskelig med relevant lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Det kreves gode IKT kunnskaper og evne til å tilegne seg nye digitale verktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Beherske godt norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Være en god rollemodell
 • Ha engasjement for fag og utvikling
 • Være tydelig og ha beslutningsevne
 • Ha gode samarbeidsegenskaper og være løsningsorientert
 • Ha gode kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En stilling med interessante oppgaver og utfordringer
 • En arbeidshverdag med høyt tempo, store variasjoner og mye latter
 • Et åpent og godt arbeidsmiljø mellom ulike profesjoner og på tvers av enheter
 • En spennende og viktig stilling, med stort ansvar 
 • Lederstøtte
 • Et lederteam der vi hjelper hverandre for å nå våre mål
 • En arbeidsplass som er IA-virksomhet
 • Medlemskap i en av landets pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Søk på stillingen