Hopp til innholdet

Enhetsleder, Bemanningssenteret

HR-avdelingen Nordlandssykehuset HF

Søk på stillingen

I HR-avdelingen på Nordlandssykehuset har vi ledig en spennende stilling som enhetsleder. I denne jobben er du nærmeste leder for våre klinisk ansatte i Bemanningssenteret.

I Nordlandssykehuset jobber vi aktivt for en heltidskultur til beste for pasientbehandlingen, arbeidsmiljøet, rekrutteringen og økonomien. For å møte fremtidens mangel på helsearbeidere er det behov for å benytte våre ressurser på en bærekraftig måte og tenke nytt om rekruttering og bemanning. Vårt Bemanningssenter er en aktiv tilrettelegger for at foretakets fleksible arbeidskraft kan benyttes optimalt. Ved å tilby våre ansatte hele, faste stillinger, reduserer vi bruk av midlertidig ansettelser, merarbeid, overtid, innleie og bruk av tilkallingsvikarer. Her kan du lese mer om Bemanningssenteret.

Bemanningssenteret er en del av HR-avdelingen, som ledes av HR-sjef. I tillegg består HR-avdelingen av seksjonene HR-HMS, HR-Personal og HR–Ressursstyring og arbeidsgiverpolitikk. Stillingen vil ha kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

I denne stillingen er du nærmeste leder for våre klinisk ansatte i Bemanningssenteret. Hos oss har vi både sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, ambulansefagarbeidere og helsefagarbeidere ansatt. De fleste av våre medarbeidere har delt stilling mellom Bemanningssenteret og en eller flere andre enheter på sykehuset, så du skal derfor samarbeide tett med andre ledere.

I tillegg til å være enhetsleder bidrar du i Bemanningssenterets daglige drift. Det betyr å håndtere innleie fra vikarbyrå, bistå enheter i bemanningsplanlegging og rekruttering.

Kvalifikasjoner

Du har helsefaglig utdannelse på bachelornivå og du må ha erfaring med GAT og arbeidstidsplanlegging. Ved særlig relevant erfaring kan annen utdanning være aktuell. Du må ha stor interesse for ledelse, og ledererfaring vil bli tillagt stor vekt. Erfaring med rekruttering er ønskelig.

Personlige egenskaper

Viktige egenskaper for å lykkes i stillingen er at du er raus og bryr deg om mennesker. Du må ha gode samarbeidsegenskaper og være en løsningsorientert relasjonsbygger. Du er strukturert og komfortabel med å ha mange baller i luften.

Nordlandssykehusets medarbeidere er svært verdifulle og en begrenset ressurs. Vi trenger derfor å benytte deres kompetanse på en klok måte. Dette fordrer både at vi våger å utfordre tradisjonelle løsninger og av og til tenke utenfor boksen. Dersom du liker problemløsning og er passelig uredd så vil du få mange muligheter til å teste dette ut hos oss.

Vi tilbyr

  • Vi kan tilby en spennende og utfordrende lederstilling i Nord-Norges nest største helseforetak. Du vil få muligheten til å ta ansvar for strategiske beslutninger og lede dedikerte medarbeidere i den videre utviklingen av organisasjonen
  • Vi kan tilby muligheter for både faglig og personlig utvikling, og har et eget lederprogram internt i Nordlandssykehuset HF
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen