Hopp til innholdet

Barnepleier/helsefagarbeider

KIR Fødeavdeling A5, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Enheten er en kombinert føde/barselavdeling med observasjonspost. Enheten har fire fødestuer, og på barsel er det enerom hvor far/medmor er velkommen til å være sammen under hele oppholdet. 

Vi er et mor-barn-vennlig sykehus, med stort fokus på at foreldrene skal være best mulig forberedt til å møte hverdagen hjemme på en god måte.

Vi tar imot risikofødende fra hele Nordland fylke, og har ca.1000 fødsler per år med stort fokus på den normale fødselen. Vi tar imot jordmorstudenter, medisinstudenter, barnepleierelever, helsefaglærlinger og hospitanter fra samarbeidende enheter og kommuner.

Hos oss jobber det ca. 40 jordmødre, 15 barnepleiere og 20 leger. Vi har et sosialt trivelig fellesskap med stor aldersspredning. Studieveiledningen til jordmorstudenter, medisinerstudenter og helsefaglærlinger bidrar til en god delekultur. Vi vektlegger tverrfaglig simulering og trening, og har tett samarbeid med gynekologer og barneklinikken.

Nordlandssykehuset har egen nyfødtintensiv avdeling og vi har tilbud om samtale- og ammepoliklinikk.

Ved fødeavdelingen har vi nå ledig følgende stillinger som barnepleier/helsefagarbeider

 • 1 x 75% vikariat fra d.d. - 17.08.25
 • 1 x 25% helgestilling fra d.d. - 17.08.25

Stillingene er i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg. Ved internt opprykk vil det kunne bli ledig andre stillingsbrøker og evt. vikariater.

De som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a.

Arbeidsoppgaver

Barnepleierne/helsefagarbeiderne jobber primært på barselavdelingen, samt bistår jordmor før, under og etter fødsel. 

Barnepleiernes/helsefagarbeidernes viktigste oppgaver er ivaretakelse av mor og barn i barsel, ammeveiledning, observasjoner av den nyfødte, bistå barneleger ved nyfødtundersøkelse, stell av nyfødte, veiledning og opplæring til den nye familien samt forefallende arbeid i avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som barnepleier eller helsefagarbeider som er villig til å ta videreutdanning i spedbarn- og barsel innen to år
 • Kunne gi god veiledning
 • Interesse for faget
 • Erfaring fra føde-/barselavdeling er en fordel

Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

Vårt fremste mål er å bidra til en trygg og god start for den nye familien. Derfor ønsker vi oss en kollega som tåler høyt arbeidstempo, er ansvarsfull, engasjert, strukturert og fleksibel. Du må være positiv til prosjekt og utviklingsarbeid samt vise gode kommunikasjon og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med arbeid i team
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

Kun søknader elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju.

Har du spørsmål til noen av stillingene så ta gjerne kontakt med oss.

Søk på stillingen