Hopp til innholdet

Avdelingsleder for avdeling Ortopedi, ønh og øye, Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Kirurgisk klinikk søker etter avdelingsleder for avdeling Ortopedi, ønh og øye, Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, urologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har om lag 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell.

Avdeling Ortopedi, ønh og øye i Kirurgisk klinikk består av følgende enheter:

 • Sengeenhet ortopedi og ønh (A9)
 • Enhet for ortopediske leger
 • Enhet for øye leger
 • Enhet for ønh leger
 • Ønh poliklinik, ink. hørselssentral og kjeve
 • Øye poliklinikk 
 • Kirurgisk poliklinikk

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar avdelingens drift, og at virksomheten skjer i henhold til lover, forskrifter og reglement
 • Ansvar for å utvikle gode og helhetlige pasientforløp i egen avdeling og samtidig bidra til dette arbeidet i klinikken
 • Sørge for at egen avdeling jobber systematisk med kvalitet, HMS og fagutvikling
 • Økonomi og budsjettansvar for avdelingen. Skal videre ivareta budsjett- og økonomirapportering, og delta i klinikkens møtefora hvor økonomiplanlegging og styring utøves
 • Utøve personalledelse, inkludert tilsetting, oppsigelse, permisjoner og medarbeidersamtaler
 • Følge opp forpliktelser som fremgår av Helse Nords oppdragsdokument
 • Ansvar for å utvikle godt arbeidsmiljø og god samhandling i avdelingen, videre bidra til god samhandling i klinikken og foretaket forøvrig
 • Legge til rette for avdelingens og klinikkens kontinuerlige forbedringsarbeid og bidra aktivt til å oppnå klinikkens visjoner og mål
 • Bidra i strategiarbeid og langsiktig planlegging i samarbeid med involverte aktører

Kvalifikasjoner

 • Minimum tre års helsefaglig utdanning
 • Relevant helsefaglig tjenesteerfaring
 • Relevant lederutdanning og ledererfaring
 • Bør ha erfaring med kontinuerlig forbedringsarbeid
 • For leder med spesialistkompetanse kan stillingen kombineres med klinisk arbeid, men det forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse i avd. lederstillingen

Personlige egenskaper

 • Helhetsoversikt, evne til samarbeid og selvstendighet
 • Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Motivasjon, personlig egnethet, gode samarbeidsevner, samt gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Bolig til leie
 • I Bodø-området er det variert og innholdsrikt kulturliv samt unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no.
Søk på stillingen