Hopp til innholdet

Merethe og Kristine mener nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø er av perfekt størrelse. Dessuten finnes det ikke et mer spennende fagfelt.  

- Med all respekt for at det er ulike syn på saken, mener jeg det ikke finnes et fagfelt som er mer spennende eller i mer rivende utvikling enn nevrologi, sier overlege Merethe Karlberg. Jeg er jo på ingen måte objektiv jeg heller, supplerer lege i spesialisering (LIS) Kristine Vold Hovland, men det er jo en grunn til at det er såpass mange caser om nevrologi i legetidsskrifter 

Å forklare hva de to kollegene ved Nordlandssykehuset mener er spennende med fagfeltet lar seg ikke gjøre på 1-2-3, men vi lar dem prøve likevel.  

- For det første handler det om selve hjernen. Sykdommer i nervesystemet vil påvirke hele mennesket  ettersom hjernen er selve utgangspunktet for hvem man er, atferd og karakter. Dessuten jobber du med hele mennesket, ikke bare et øye eller et ben. Du må kombinere sykehistorien med kliniske undersøkelser, for å se om du har funn som bekrefter mistanken du har.  

Det skjer ting 

I tillegg er fagfeltet i en rivende utvikling, nær sagt daglig.  

- I de 20 årene jeg har jobbet med nevrologi har det vært en enorm utvikling, sier Merethe. Vi har gått fra å ikke ha en eneste behandling for MS til å ha veldig mange medisiner og velge mellom. Det har også skjedd mye knyttet til hjerneslag, med trombolyse og trombektomi. Tenk å faktisk kunne redde hjerneceller. I tillegg til andre deler av nevrologien som parkinson, epilepsi og migrene. Det gjøres funn og kommer nye behandlinger hele tiden, fortsetter Kristine. Vi har ukentlige møter med legemiddelindustrien som presenterer nye behandlingsmetoder. Du kjeder deg ikke når du jobber med nevrologi.  

Den perfekte størrelsen 

Med 10 overleger og like mange leger i spesialisering har nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset en tilnærmet perfekt størrelse.  

- Hver og én av oss jobber med hele nevrologien, forteller Kristine, vi blir ikke superspesialister som jobber utelukkende med enten slag eller Parkinsons. Det gjør at man får sett hele fagfeltet – alt man trenger for å bli ferdig nevrolog. Vi jobber også tett opp mot nevrokirurgien, i tillegg til onkologi, indremedisin, psykiatri og kirurgi, fortsetter Merethe. Det er fordelen med å være den størrelsen vi er, og ikke et større sykehus der fagfeltet i større grad er delt opp på andre avdelinger. Så er vi på ingen måte små, det er 240.000 pasienter som sogner til Nordlandssykehuset.  

- Å bli eksponert for denne bredden i fagfeltet er veldig lærerikt, legger Kristine til, men jeg vil også si nødvendig, med tanke på at man skal på vakt. Da er det en klar fordel å ha kjennskap til mer enn bare ett, snevert fagfelt.  

 Et godt sted å spesialisere seg 

Nordlandssykehuset er et godt sted å starte som LIS-lege, ikke bare grunnet den ideelle størrelsen  

- Det er en veldig stabil overlege-stab her, forteller Kristine, og man får en veileder tidlig i spesialiseringen som jeg brukte aktivt. I tillegg til veilederen er alle overlegene veldig tilgjengelige og bidrar hver gang man spør. Er man på poliklinikken kan man ikke vente på et svar fra veilederen sin, fortsetter Kristine, da må man huke tak i nærmeste overlege. Derfor har vi etablert en kultur for at alle hjelper hverandre.   

I Nordlandssykehuset HF kan du ta store deler av spesialistutdanningen i nevrologi, foruten læringsmål knyttet til nevrokirurgi. For å dekke disse er det inngått fagavtale om spesialiseringsperiode på 6 måneder ved UNN eller St.Olav`s.

- Vi legger også vekt på forskning, fortsetter Merethe, og jeg tror vi har fem overleger med doktorgrad og en sjette på vei. Vi bidrar også i en rekke nasjonale forskningsprosjekter, blant annet innen parkinson, migrene,  ALS og MS. Sant å si har jeg ikke helt oversikten over alt vi er involvert i, det er så mye. Vi blir også oppfordret til å dra på kurs og konferanser, supplerer Kristine, og der er Bodø et fabelaktig utgangspunkt med nærhet til flyplassen. Så ja, vil man lære er dette et godt sted å være.  

De beste argumentene for å velge nevrologi 

Kort oppsummert velger Merethe og Kristine å trekke frem følgende gode grunner for å velge nevrologi i Bodø.  

- Fagfeltet er nummer én, sier Merethe, det er såpass variert og spennende og i en utvikling man knapt ser maken til innen medisin.  

- Så er det størrelsen, legger Kristine til. Takket være den får vi innblikk i hele fagfeltet, dessuten er arbeidsmengden akkurat passe. Til slutt må jeg jo si kollegene her da, de er utrolig hjelpsomme og veldig hyggelige – en fin-fin gruppe, avslutter Kristine.