Hopp til innholdet

Kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø

Kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø ble etablert i 2001 og består i dag av 50 dyktige og mer enn gjennomsnittlig faglig engasjerte medarbeidere. Vi er kreftsykepleiere, overleger, LIS-leger, psykolog, fysioterapeut, ansatte ved stråleterapiavdeling og kolleger i administrasjonen. Vi har også tett samarbeid med nær sagt alle andre avdelinger på sykehuset.

 
 

Hos oss vil du bli en del av en passe stor kreftavdeling. Med det mener vi at vi er store nok til å ha faglig bredde og tyngde, med en forskningsaktivitet som sannsynligvis vil overraske deg. Samtidig er vi små nok til at alle kjenner alle og til at vi kan fatte beslutninger raskere enn du kanskje er vant med. En herlig kombinasjon, mener vi.

Vi har fem enheter: Enhet for blodsykdommer og kreft, Enhet for stråleterapi, Enhet for kreftleger, Palliativt team og Vardesenteret.

 
 
 

«Det som er spennende med å jobbe med kreft er å hjelpe pasientene med den største helseutfordringen de har i livet. Dessuten er onkologi-faget i front av medisinutviklingen».
Jarle Jakobsen, LIS3 lege.

                                         
 
 
 
 
 
 
Læring
 
 

Fremragende forskning

For oss er forskning avgjørende for å sikre at vi utvikler vårt tilbud til pasientene, og ikke rent lite spennende å jobbe med rent faglig. Vi har egendrevet forskning, bidrar til kliniske studier nasjonalt og er i tillegg delaktig i internasjonale forskningsprosjekter.

En høy andel av våre kolleger har doktorgrad, og vi har flere stipendiater. Det er mange av oss som har en andel av stillingen viet til forskning. Vårt sterke engasjement på feltet er én av årsakene til at vi nylig ble tildelt 4,2 millioner fra Kreftforeningen som er øremerket infrastruktur for kliniske kreftstudier.

Et veldig spennende forskningsprosjekt er Kaiku-prosjektet, som utforsker mulighetene for digital symptomoppfølging av kreftpasienter. Her var Nordlandssykehuset det første miljøet i Norge som ble med – et bevis på engasjementet og evnen til å snu seg rundt fort og viljen til å ta i bruk ny teknologi.

 
 
 

«Jeg kan beskrive kreftavdelingen som faglig offensiv, det ligger i deres DNA. De ligger i front av en rivende utvikling innen kreftforskningen.»
Petter Øien, seksjonsleder for forskning ved Nordlandssykehuset

                                        Petter
 
 
 
 
Strålemaskin
 
 
 

Teknologi

Vi tar i bruk stadig mer teknologi, til det beste for våre pasienter. Et eksempel er den nye strålemaskinen og mye nytt utstyr, i tillegg til ny gating og posisjoneringssystem.

Digital oppfølging av pasienter er et annet område der teknologien spiller en stadig større rolle. Gjennom en app kan pasientene rapportere om symptomer, og slipper å reise til sykehuset uten behov for det. Chat og videokonsultasjon er også mye brukt. Når man dekker et så stort geografisk nedslagsfelt, er disse verktøyene svært nyttige. Samtidig legger vi stor vekt på å møte pasientene på den måten de selv ønsker; menneskelige møter er ofte avgjørende.

 
 

«Teknologien gjør det mulig for oss å være mer proaktive enn reaktive. Vi følger i større grad opp pasientene når det er behov for det snarere enn ved en tilfeldig oppsatt oppfølgingstime».
Ellinor Haukland, kreftlege og postdoktor

                                 Ellinor
 
 
 
 
Trivelig
 
 
 

En trivelig gjeng

Kollegene her på kreftavdelingen representerer et faglig mangfold, men felles for dem alle er et sterkt engasjement for faget og pasientene. I tillegg vil vi påstå at vi er folkelige og opptatt av godt samarbeid.

Det som skiller oss fra hverandre, er hva vi gjør på fritiden. Her vil du finne en av Nordlands beste fotballtrenere, en som kjører ned bratte fjellskrenter, en keramiker, en som lager himmelsk godt syltetøy, en som har en stor samling selvbygde miniatyrfly, en speiderleder og en som er bussjåfør på si.

 
 
 

«Vi har verken slarving eller baksnakking hos oss, vi bryr oss om hverandre. Det er kanskje grunnen til at de fleste som slutter her gjør det på grunn av at de når pensjonsalder, ikke noen andre grunner.»
Elisabeth Meløysund, kreftsykepleier

                                   Elisabeth