Hopp til innholdet

Er du lege eller medisinstudent på utkikk etter sommerjobb?

Vi har ledige ferievikariater for leger med autorisasjon eller medisinstudenter med lisens. Du kan jobbe ved våre lokasjoner i Lofoten, Vesterålen og Bodø, og flere spennende fagområder.

Å jobbe som ferievikar i Nordlandssykehuset er en ypperlig mulighet for læring og omsetting av din medisinfaglige kunnskap i praksis! Alle våre ferievikarer får god opplæring i varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, tilpasset behov, kunnskapsnivå og erfaring. 

Sommeren i Nord-Norge byr på mange muligheter, enten du liker en aktiv fritid eller roligere aktiviteter. Lofoten, Vesterålen og Bodø kan by på vakker natur rett utenfor døren, utallige aktiviteter, og mat- og kulturopplevelser.

Les mer om hvor du kan jobbe, og hva arbeidsoppgavene vil innebære, lengre ned.

Lofoten

Ved sykehuset i Lofoten kan du jobbe på medisinsk eller kirurgisk avdeling, med fellesvakt kveld/natt og helg.

Arbeidsoppgavene er fordelt mellom postarbeid, operasjon, poliklinikk og vaktarbeid.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Edle Elstad | Assisterende avdelingsleder, Kirurgisk klinikk
Telefon: +47 95058088
E-post: edle.elstad@nordlandssykehuset.no

Merete Breivik | Enhetsleder, Medisinsk klinikk
Telefon: +47 91799416
E-post: merete.breivik@nordlandssykehuset.no

Vesterålen

Ved sykehuset i Vesterålen kan du jobbe på medisinsk eller kirurgisk avdeling.

Medisinsk avdeling
Ved medisinsk avdeling kan du jobbe med både vakttjeneste og/eller postarbeid.

Kirurgisk avdeling
Ved kirurgisk avdeling kan du jobbe med postarbeid, poliklinikk, vakttjeneste eller operasjonsassistent. Det er ønskelig at du har erfaring fra vaktarbeid og med kirurgiske/ortopediske pasienter.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Julia Jørstad | Enhetsleder, Medisinsk klinikk
Telefon: +47 41690443
E-post: julia.jorstad@nordlandssykehuset.no

Elisabeth Bergland Jensen | Avdelingsleder, Medisinsk klinikk
Telefon: +47 41104776
E-post: elisabeth.bergland.jensen@nordlandssykehuset.no

Stine Selstø | Enhetsleder, Kirurgisk klinikk
Telefon: +47 97097781
E-post: stine.selsto@nordlandssykehuset.no

Trine Paulsen Haugen | Avdelingsleder, Kirurgisk klinikk
Telefon: +47 91008576
E-post : trine.paulsen.haugen@nordlandssykehuset.no

Bodø – Psykisk helse- og rusklinikken

Ved Psykisk helse- og rusklinikken kan du jobbe ved flere spennende avdelinger og fagområder.

Akuttpsykiatrisk avdeling
Ved akuttpsykiatrisk avdeling jobber du i hovedsak med postarbeid på dagtid på våre akuttenheter.

Salten Distriktspsykiatriske senter (DPS)
Ved Salten DPS vil du jobbe ved våre døgnenheter.

Spesialpsykiatrisk avdeling
Ved spesialpsykiatrisk avdeling vil du jobbe i døgnenhetene alderspsykiatrisk enhet, sikkerhetsenheten, regional enhet for psykose eller enhet for spiseforstyrrelser.

Det er krav om politiattest jf. Helsepersonelloven § 20a for arbeid ved regional enhet for psykose.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Spesialpsykiatrisk avdeling | Krister Krutnes, assisterende avdelingsleder
Telefon: +47 91131190
E-post: krister.krutnes@nordlandssykehuset.no

Akuttpsykiatrisk avdeling | Ann Sofie Magnussen, avdelingsleder
Telefon: +47 95949229
E-post: ann.sofie.eriksen.magnussen@nordlandssykehuset.no

Salten DPS | Britt Eva Hansen, avdelingsleder
Telefon: +47 48154827
E-post: britt.eva.hansen@nordlandssykehuset.no

Bodø – Somatikk

Ved sykehuset i Bodø kan du jobbe på kirurgisk-, medisinsk- eller barneklinikken.

Barneklinikken
Ved barneklinikken vil du jobbe med blant annet postarbeid, hovedsakelig barnemedisinsk sengepost, dagvakter og noe dagpost, inkludert enkelt poliklinisk virksomhet.

Det er krav om politiattest jf. Helsepersonelloven § 20a for arbeid ved barneklinikken.

Kirurgisk klinikk
Ved kirurgisk klinikk vil arbeidsoppgavene være fordelt på poliklinikk, vaktarbeid, innskriving og post. Det er ønskelig at du har erfaring fra vaktarbeid og med kirurgiske/ortopediske pasienter.

Medisinsk klinikk – Avdeling for kreft og lindrende behandling
Ved avdeling for kreft og lindrende behandling vil du jobbe dagvakt og med lett poliklinikk.

Medisinsk klinikk – Indremedisinske fag
Som ferievikar ved medisinsk klinikk – indremedisinske fag vil du jobbe vakttjeneste og/eller postarbeid.

Medisinsk klinikk – Nevrologisk avdeling
Ved nevrologisk avdeling vil du jobbe med vakttjeneste og/eller postarbeid.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Barneklinikken | Kristin Wasland, avdelingsoverlege
Telefon: +47 41691366
E-post: kristin.wasland@nordlandssykehuset.no

Kirurgisk klinikk | Camilla Aune, avdelingsoverlege
Telefon: +47 90651811
E-post: camilla.aune@nordlandssykehuset.no

Kirurgisk klinikk | Gunn-Hege Valøy, klinikksjef
Telefon: +47 92661483
E-post: gunn.hege.valoy@nordlandssykehuset.no

Medisinsk klinikk – Avdeling for kreft og lindrende behandling | Danilla Tømmerås, enhetsleder
Telefon: +47 95100236
E-post: danilla.anne.tommeras@nordlandssykehuset.no

Medisinsk klinikk – Avdeling for kreft og lindrende behandling | Astrid Dalhaug, avdelingsleder
Telefon: +47 41237730
E-post: astrid.dalhaug@nordlandssykehuset.no

Medisinsk klinikk – Indremedisinske fag | Cecilie Vasset, avdelingsleder
Telefon: +47 99602738
E-post: cecilie.vasset@nordlandssykehuset.no

Medisinsk klinikk – Nevrologisk avdeling | Hilde Karen Ofte, avdelingsoverlege
Telefon: +47 90644756
E-post: hilde.karen.ofte@nordlandssykehuset.no

Medisinsk klinikk – Nevrologisk avdeling | Kristel Engan
Telefon: +47 97091860
E-post: kristel.marie.engan@nordlandssykehuset.no

Vil du vite mer om LIS-utdanningen ved Nordlandssykehuset HF?

Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for vårt foretak. Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.