Hopp til innholdet

Seksjonsleder innkjøp

Innkjøp, Helse Nord RHF

Søk på stillingen

Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid med regionens helseforetak og andre samarbeidsparter jobber vi for at alle innbyggerne i vår langstrakte landsdel skal få tilgang på likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Helseregionen består av 11 sykehus, med lokale innkjøps- og logistikkmiljø, med årlige anskaffelser av varer og tjenester for ca 5 mrd kroner. Mye gjøres som avrop på sentrale avtaler fremforhandlet av Sykehusinnkjøp, resten er regionale og lokale avtaler.

Innkjøpsområdet i Helse Nord er i en rivende utvikling med et særlig fokus på økt samhandling både internt i foretaksgruppen, samt med de andre helseregionene, Sykehusinnkjøp HF, leverandørmarkedet osv. Dette både for å utnytte potensialet som er innenfor anskaffelsesområdet, men ikke minst sikre en god beredskap for framtiden.
 
Helse Nord RHF har ledig stilling som seksjonsleder for innkjøpsseksjonen, som er del av eieravdelingen. Seksjonen vil ved årsskiftet bestå av ca. 14 ansatte med kontorsted i Bodø og Kirkenes

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle sterk merkantil og helsefaglig samhandling internt i foretaksgruppen
 • Koordinere samhandlingen med andre regionale og nasjonale aktører
 • Utvikle en regional kategoribasert drifts- og forvaltningsorganisasjon som samarbeider tett med Sykehusinnkjøp HF
 • Ansvar for regional sortimentstyring
 • Operativt beredskapsansvar for forsyningssikkerhet, inkludert oppfølging og utvikling av regionalt beredskapslager
 • Bistå i gjennomføringen av regionale anskaffelsesprosjekter
 • Bidra med leverandør- og kontraktsoppfølging
 • Ansvar for REFIL (regional forvaltning av innkjøps- og logistikksystem)
 • Ansvar for systematiske analyser innenfor innkjøpsområdet
 • Gjennomføre lokale anskaffelser ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Ledererfaring og - utdanning
 • God digital kompetanse
 • Solid erfaring med offentlige anskaffelser
 • Det er ønskelig med erfaring fra store og komplekse organisasjoner, forsyningskjeder og fra relevante innkjøpsverktøy
 • Bakgrunn i eller med kjennskap til helsesektoren vil være en fordel

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person med positiv innstilling, som er fremoverlent i forhold til nye løsninger og oppgaver. Personen vi ser etter må ha gode lederegenskaper som klarer å motivere sine ansatte og kunne samarbeide godt med resten av teamet. Videre vil det være viktig at du kan jobbe selvstendig og tar de rette avgjørelsene innenfor ansvarsområdet, samtidig være løsningsorientert, systematisk og nøyaktig.

Personlig egnethet for stillingen vil tas med i vurderingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver hos en attraktiv arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag
 • Kontor i moderne lokaler i Moloveien 16 i Bodø. Vi legger til rette for medarbeidere som ikke har bostedsadresse i Bodø.
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen og mener at et arbeidsliv med mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kultur, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og funksjonsvariasjoner, vil bidra til vekst og verdiskaping.

Søk på stillingen