Hopp til innholdet

Seksjonsleder for kvalitet, pasientsikkerhet og analyse

Helse Nord RHF

Søk på stillingen

Helse Nord RHF søker seksjonsleder til nyopprettet seksjon med ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet og analysearbeid. Er du den vi leter etter?

Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid med regionens helseforetak og andre samarbeidsparter jobber vi for at alle innbyggerne i vår langstrakte landsdel skal få tilgang på likeverdige helsetjenester av god kvalitet. 

Demografiske endringer, medisinsk og teknologisk utvikling fører til et stadig behov for endringer i spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF står nå i et spennende og krevende utviklingsarbeid hvor vi arbeider med å finne gode løsninger for hvordan vi skal organisere våre tjenester på en bærekraftig og mer hensiktsmessig måte for fremtiden. Utviklingsarbeidet har samfunnsmessig betydning lokalt, regionalt og nasjonalt.   

Seksjonen har ansvar for å understøtte det systematiske arbeidet med kvalitet, pasientsikkerhet og analyse i hele Helse Nord, med et særlig ansvar for å følge opp kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. En hovedoppgave for seksjonen er implementering av den regionale strategien for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Seksjonen skal også utvikle dataanalyser på pasientkvalitet, pasientsikkerhet, aktivitet, økonomi og HR-data som kan bidra til forbedringer i pasientbehandlingen og sykehusdriften. 
 
Helse Nord RHF søker nå en visjonær, tydelig og inkluderende seksjonsleder til nyopprettet seksjon med ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet og analyse. Seksjonen er en av fire seksjoner i Helsefagavdelingen. Seksjonsleder inngår i lederteamet i Helsefagavdelingen. Enheten har 5 medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten. 

Helse Nord RHF har hovedkontor i Bodø og kontor i Tromsø og Kirkenes. 

Arbeidsoppgaver

 • Etablere, lede og utvikle seksjon for kvalitet, pasientsikkerhet og analyse, i samarbeid med fagdirektør
 • Lede arbeidet med å sikre og videreutvikle god kvalitet i det kliniske arbeidet i helseregionen 
 • Følge opp Helse Nords strategi, Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - 2023-2027 
 • Identifisere og iverksette kvalitetsfremmende tiltak 
 • Initiere, koordinere og bistå i kvalitets- oppfølgings- og utviklingsprosesser med fokus på kontinuerlig forbedring og pasientsikkerhet 
 • Forbedre og anvende ulike datakilder for å fremme innsikt og styrke beslutningstaking på alle nivåer i organisasjonen 
 • Representere Helse Nord på nasjonale arenaer og samarbeidsgrupper der kvalitet, pasientsikkerhet og analysearbeid står på dagsorden 
 • Ha ansvar for rapportering og analyse av helsedata 
 • Personal- og budsjettansvar  
 • Bistå i annet arbeid avhengig av erfaring og kvalifikasjoner 

Kvalifikasjoner

 • Høyere helsefaglig utdanning fra høgskole/universitetsnivå, fortrinnsvis med en mastergrad.
 • God innsikt i den kliniske virksomheten i Helse Nord 
 • Kunnskap om kvalitetsarbeid på systemnivå, databehandling og analyser av helsedata 
 • God kjennskap til og erfaring fra spesialisthelsetjenestens organisering, styring og ledelse 
 • Ledererfaring, gjerne med lederutdanning 
 • Erfaring med prosjektledelse, utrednings- og utviklingsarbeid 
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 
 • Forskningskompetanse er ønskelig 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Er god på å motivere, inspirere og utfordre kolleger og ledere
 • Du må kunne arbeide selvstendig, strukturert og målrettet, men samtidig fungere godt i team
 • Du må kunne indentifisere problemer og raskt finne effektive løsninger 
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vurdert for stillingen. 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver hos en attraktiv arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag
 • Kontor i nyoppussede, moderne lokaler i Moloveien 16 i Bodø. Vi legger til rette for medarbeidere som ikke har bostedsadresse i Bodø. 
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen og vi mener at et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kultur, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og funksjonsvariasjoner vil bidra til vekst og verdiskaping. Hos oss kan du være åpen om hvem du er og hva du har med deg.

Søk på stillingen