Hopp til innholdet

Rådgiver innkjøp

Innkjøp, Helse Nord RHF

Søk på stillingen

Helse Nord RHF har ledig stilling som innkjøpsrådgiver i innkjøpsseksjonen.

Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid med regionens helseforetak og andre samarbeidsparter jobber vi for at alle innbyggerne i vår langstrakte landsdel skal få tilgang på likeverdige helsetjenester av god kvalitet.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektstøtte for anskaffelser av helsetjenester
 • Lede og gjennomføre anskaffelse av pasienttransport.
 • Bidra med analyser innenfor innkjøpsområdet
 • Gjennomføre lokale anskaffelser ved behov
 • Lokal superbruker innkjøpssystem
 • Bidra i utviklingen av samhandlingen med Sykehusinnkjøp, de andre helseregionene og internt i foretaksgruppen
 • Ved behov vil andre oppgaver innkjøpsseksjonen har ansvar for måtte regnes med

Kvalifikasjoner

 • Relevant bachelor eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskrav
 • God digital kompetanse
 • Solid erfaring med offentlige anskaffelser
 • Erfaring med:
  • KGV-system
  • KAV-system
  • ERP-/innkjøpsløsninger
 • Søkere med bakgrunn eller med kjennskap til «helse og sykehus relaterte» produkter og bruksområder vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Du har en positiv innstilling og er fremoverlent i forhold til nye løsninger og oppgaver
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og har gode samarbeidsevner
 • Du evner å jobbe selvstendig, og tar avgjørelser innenfor ansvarsområdet ditt
 • Du er løsningsorientert, systematisk og nøyaktig
 • Personlig egnethet vektlegge


Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver hos en attraktiv arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag
 • Kontor i nyoppussede, moderne lokaler i Moloveien 16 i Bodø. Vi legger til rette for medarbeidere som ikke har bostedsadresse i Bodø.
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen og vi mener at et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kultur, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og funksjonsvariasjoner vil bidra til vekst og verdiskaping. Hos oss kan du være åpen om hvem du er og hva du har med deg.

Søk på stillingen