Hopp til innholdet

Forsker

Helse Nord RHF, SKDE

Søk på stillingen

Vil du bidra til likeverdige helsetjenester i befolkningen? Vil du jobbe sammen med oss for å øke kunnskapen om geografisk og sosial variasjon i helsetjenesten?  

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Tromsø har ledig en midlertidig 100 % stilling som forsker. Stillingen har en varighet på tre år og er tilknyttet forskningsseksjonen.
 

SKDE er et sentralt fagmiljø for analyser av og forskning på variasjon i kvalitet og bruk av spesialisthelsetjenester. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor. Vi samarbeider nært med helsepersonell, nasjonale fagmiljø, ledere i spesialisthelsetjenesten og pasient- og brukerrepresentanter for at våre tjenester skal svare på deres behov. Vi arbeider tverrfaglig, ofte i team og våre arbeidsmetoder forutsetter stor felles innsats for å nå ambisiøse mål.
 
Målsettingen med forskningssatsingen i SKDE er å gi viktige bidrag til forståelsen av variasjon i helsetjenestebruk, klinisk praksis og behandlingskvalitet. Forskningsresultatene skal være nyttig beslutningsstøtte for helseforvaltning, helseledere og klinikere i arbeidet med å skape gode og likeverdige helsetjenester til pasientens beste.
 
Stillingen vil i hovedsak være tilknyttet det pågående forskningsprosjektet «Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor?» med særlig vekt på variasjon i oppfølging og rehabilitering av pasienter som innlegges med hjerneslag og hjerteinfarkt i norske sykehus. Formålet er å gi bedre grunnlag for å forstå, forklare og utjevne uønsket variasjon. Prosjektet har mottatt registerdata fra medisinske kvalitetsregistre, andre nasjonale helseregistre og SSB. Forskeren skal bidra til vitenskapelig publisering basert på disse datasettene. I dette arbeidet er det nødvendig med god innsikt i norsk helsetjeneste. Forskeren kan også bli involvert i andre pågående forskningsprosjekter i SKDE og i utviklingen av nye prosjekter. I tillegg kan det være behov for å bistå i forskning initiert av kliniske fagmiljø i helsetjenesten som SKDE samarbeider med, samt i veiledning av studenter. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på PhD-nivå i medisin, helsevitenskap eller annet relevant fagområde
 • Erfaring med statistiske analyser på store datasett eller registerdata
 • Publisert vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift
 • Behersker norsk flytende og har gode skriftlige og muntlige formidlingsferdigheter på engelsk
 • Erfaring med utvikling av forskningssøknader

Personlige egenskaper

 • Analytisk, resultatorientert og selvstendig
 • Positiv og nysgjerrig
 • I stand til både å sette i gang og sluttføre oppgaver
 • Robust i situasjoner med flere pågående prosesser og korte tidsfrister
 • I stand til å skape gode relasjoner og godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Åpen og fleksibel med tanke på nye oppgaver

Vi tilbyr

 • Et kompetent og tverrfaglig fagmiljø som er opptatt av kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og selvstendighet
 • Dyktige og engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et felt i rask utvikling
 • God mulighet for faglig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger:

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen og i SKDE tror vi at et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kultur, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og funksjonsvariasjoner vil bidra til vekst og verdiskaping. Hos oss kan du være åpen om hvem du er og hva du har med deg.

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25 andre ledd.

Søk på stillingen