Hopp til innholdet

Analytiker

Helsefagavdelingen, Helse Nord RHF

Søk på stillingen

Er du god på dataanalyse, og har lyst til å jobbe med Norges mest spennende datasett?

Helse Nord RHF søker analytiker til nyopprettet seksjon med ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet og analyse. Seksjonen er en av fire seksjoner i Helsefagavdelingen og har 5 medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Det er tre analytikere i seksjonen. Seksjonen har ansvar for å understøtte det systematiske arbeidet med kvalitet, pasientsikkerhet og analyse i hele Helse Nord.

Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid med regionens helseforetak og andre samarbeidsparter jobber vi for at alle innbyggerne i vår langstrakte landsdel skal få tilgang på likeverdige helsetjenester av god kvalitet.

Demografiske endringer, medisinsk og teknologisk utvikling fører til et stadig behov for endringer i spesialisthelsetjenesten. Du får muligheten til å bidra i betydningsfulle utviklingsprosjekter for å skape innovative og bærekraftige løsninger for fremtidens helsetjenester. Som analytiker hos oss vil du ha gode muligheter for å utfordre og utvikle dine ferdigheter som analytiker, samtidig som du vil kunne gi et betydelig bidrag til forbedring av helsetilbudet i Nord-Norge. Stillingen krever høy grad av selvstendighet i arbeidet og evne til å raskt hoppe mellom ulike oppgaver.

Helse Nord RHF har hovedkontor i Bodø og kontor i Tromsø og Kirkenes. 

Arbeidsoppgaver

 •  Utvikle rapporter og analyser til beslutningsstøtte og styring
 • Preparering av data og kildeutvikling
 • Samarbeid med flere høykompetente fagmiljø
 • Gjennomføre og presentere framskrivninger av befolkningens behov for helsetjenester og påfølgende ressursbehov
 • På selvstendig grunnlag gjennomføre eksplorerende analyser som kan bidra til å forstå utfordringer i Helse Nord
 • Samarbeide med andre analysemiljø regionalt og nasjonalt
 • Bidra til å videreutvikle kompetansen i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå med kompetanse i databehandling, analyse og business intelligence (BI). Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Erfaring med å jobbe med store datasett i ulike verktøy (SAS, Power-BI, Python, r, Excel el.)
 • Erfaring med presentasjon av statikk og analyser
 • Nyutdannede må gjerne søke 

Personlige egenskaper

 • Du har stor interesse for å jobbe med statistikk og analyse
 • Du har høy teknisk innsikt
 • Du har gode problemløsningsevner
 • Du har god analytisk forståelse
 • Du har gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig
 • Du samarbeider godt med andre, men jobber samtidig gjerne selvstendig

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for personlig utvikling i et felt med rask utvikling
 • Et kompetent og tverrfaglig fagmiljø som er opptatt av kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og selvstendighet
 • Moderne, nyrenoverte lokaler både i Bodø og Tromsø
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale.

Arbeidssted for stillingen er Bodø. Vi legger til rette for medarbeidere som ikke har bostedsadresse i Bodø. Det legges til rette for pendling.

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk på stillingen