Hopp til innholdet

100% avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer - Mosjøen

Avtalespesialister, Helse Nord RHF 

Søk på stillingen

Rett under det «bredskuldrede» Øyfjellet, der elvene Vefsna og Skjerva møtes og renner ut i Vefsnfjorden, ligger fargerike Mosjøen, Helgelands eldste by. Mosjøen er en musikk-, kultur- og kafèby, og byr på den vakre bydelen Sjøgata fra 1800-tallet, Helgelandstrappa med zipline og via ferrata, Øyfjellgrotta, fine turområder og egen bystrand.

Vi har ledig en 100 % avtalehjemmel i øyesykdommer. Avtalen er en videreføring av Ole-Nils Tvennings praksis med oppstart 1.1.2025. Praksisen er primært lokalisert i Mosjøen, men alternativ lokalisering på Helgeland kan vurderes.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. En 100 % hjemmel forutsetter en arbeidstid på 37,7 timer per uke i 44 uker per år, inkludert administrasjon av praksisen. Et samarbeid mellom flere spesialister for å dekke en 100% hjemmel kan også kunne vurderes. Avtalespesialisten skal være tilknyttet Norsk Helsenett.
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med § 11 i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening.

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Nord RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jfr. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.

Arbeidsoppgaver

  • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning. 
  • Samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Helgelandssykehuset og andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for-ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider.
  • Elektronisk pasientadministrativt system (EPJ) og tilkobling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.  Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
  • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
  • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen
  • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i fagfeltet øyesykdommer (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» ) 
  • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig
  • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis
  • Bør ha god kjennskap til norsk offentlig helsevesen

Vi tilbyr

Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.


Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.


Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.
 
Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.

Søk på stillingen