Hopp til innholdet

100% avtalehjemmel for spesialist i klinisk voksenpsykologi - Helgeland

Avtalespesialister, Helse Nord RHF

Søk på stillingen

Helgeland, midt i Norge, er et eventyrlig område i sørlige Nordland. Dette langstrakte paradiset har fjell som når nesten 2000 meter i innlandet og et av verdens vakreste øyriker langs kysten, kjent for sin unike kystkultur. Utforsk øyriket, fjellene, villmarken, isbreene, fjordene og de spektakulære eventyrfjellene. Oppdag Helgeland.

Helse Nord RHF søker spesialist innen klinisk voksenpsykologi. Avtalens størrelse er 100 %, og er en videreføring av Asle Caspersen sin avtalehjemmel. Oppstart avtales nærmere med Helse Nord RHF.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og norsk psykologforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer»       

Arbeidsoppgaver

  • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning jf. rammeavtalens punkt 6.1. I «sørge for»-ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
  • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten. 
  • Samarbeidet mellom spesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeid om faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider er sentralt.
  • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen.
  • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
  • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

  • Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi
  • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse
  • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
  • Søkere må beherske norsk både muntlig og skriftlig                                                                                                                   

Personlige egenskaper

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Vi tilbyr

Driftstilskuddet for en 100 % avtale tilsvarer for tiden kr. 656 221,- per år. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Norsk Psykologforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. 

Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt. 

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.

Søk på stillingen