Hopp til innholdet

Vi søker seksjonsledere

Vil du være med på å utvikle spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge?

Helse Nord RHF søker nå visjonærer som er tydelige, inkluderende og innehar gode sammarbeidsevner, til to nyopprettede seksjoner.

Er du den vi leter etter?

Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid med regionens helseforetak og andre samarbeidsparter jobber vi for at alle innbyggerne i vår langstrakte landsdel skal få tilgang på likeverdige helsetjenester av god kvalitet. 

Demografiske endringer, medisinsk og teknologisk utvikling fører til et stadig behov for endringer i spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF står nå i et spennende og krevende utviklingsarbeid hvor vi arbeider med å finne gode løsninger for hvordan vi skal organisere våre tjenester på en bærekraftig og mer hensiktsmessig måte for fremtiden. Utviklingsarbeidet har samfunnsmessig betydning lokalt, regionalt og nasjonalt.  

 

Les mer om stillingene: 

Hvorfor jobbe hos oss? 

  • Spennende og utfordrende oppgaver hos en attraktiv arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag
  • Kontor i nyoppussede, moderne lokaler i Moloveien 16 i Bodø. Vi legger til rette for medarbeidere som ikke har bostedsadresse i Bodø. 
  • Fleksibel arbeidstidsordning
  • Lønn etter avtale
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP