Hopp til innholdet

Vil du lede framtidsrettede IKT-prosjekter for spesialisthelsetjenesten?

Prosjektledelse, Helse Nord IKT

Søk på stillingen
Helse Nord investerer videre i IKT for å støtte framtidens pasientbehandling gjennom trygge og stabile IKT tjenester. For å sikre robust ledelse av kommende investeringsprogram søker Helse Nord IKT etter prosjektledere med solid IKT kompetanse, stor gjennomføringskraft og tung erfaring i skjæringspunktet teknologi, arbeidsprosesser og organisasjon. Fagområdene varierer fra infrastrukturoppgaver til digitale tjenester for helsepersonell og pasienter.

Arbeidsoppgaver

Som program- og prosjektleder vil du lede omfattende teknologiprosjekter gjennom planlegging, gjennomføring og overlevering til linjeorganisasjonen. Du har en ledende rolle, og står for styring, oppfølging og rapportering, både på leder-, kunde- og medarbeidernivå. I større prosjekter eller program koordinerer du også aktiviteter og sikrer ressursutnyttelse på tvers av prosjekter. Du bistår i dialog med helseforetak/sykehus, og sikrer koordinering med øvrige leveranser og og andre prosjekter i regionen. Det forventes at du sikrer en faglig og kostnadseffektiv gjennomføring innenfor fastsatte rammer, og du er ansvarlig for at prosjekter og programmer gjennomføres i henhold til interne krav slik som bl.a. krav til informasjonssikkerhet.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring som program- eller prosjektleder, eventuelt ledererfaring fra større organisasjoner
 • Høyere utdanning med IKT og ledelse i fagkretsen, relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra fagområder som IKT infrastruktur og/eller plattform, informasjonssikkerhet, herunder cyber security
 • Evne og vilje til å sette seg inn i tekniske problemstillinger og nye teknologier
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å tenke helhetlig og kunne sette seg raskt inn i nye problemstillinger
 • Vilje til å ta ansvar og mot til å lede, også i vanskelige situasjoner
 • Evne til å arbeide strukturert og være løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende prosjekter og program i en sektor som i uoverskuelig framtid vil kreve mer, raskere, tilpasset og sikrere tjenester.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling: Du vil ha muligheten til å lage en personlig utviklingsplan sammen med lederen din og vil kunne videreutvikle deg både på jobb og gjennom formelle opplegg
 • Medlemskap i KLP: Denne ordningen sikrer deg svært gode pensjonsrettigheter med spesielt gode ytelser. Du får også dekning av ulykke, dødsfall og uføreforsikringer. KLP tilbyr også gunstige vilkår på private boliglån og forsikringer for deg som KLP medlem
 • Alt du trenger til jobb: Mobiltelefon (telefon, abonnement), bærbar PC og utstyr og datatilknytning til hjemmekontor
 • Fleksibel arbeidstid: Vi har kjernetid fra kl. 09.00-14.30 og variable tidsrom for ankomst og sluttid
 • Et sosialt miljø: Vi har ulike arrangementer gjennom året på de ulike stedene
 • Sportslige aktiviteter: Alle medarbeidere har en treningstime per uke. I Tromsø og Harstad har vi også et treningsrom som kan benyttes. Vårt medarbeiderstyrte bedriftsidrettslag arrangerer i tillegg ulike aktiviteter gjennom året (f.eks. løpeteknikk-kurs, folkeswingkurs) 

NB: Vi benytter bakgrunnssjekk fra EY i vår rekrutteringsprosess. Noe reisevirksomhet på påregnes.

Søk på stillingen