Hopp til innholdet

Vil du bli med i teamet som beskytter helsesektoren i Nord-Norge mot cyberangrep?

Drifts og sikkerhetssenter, Helse Nord IKT

Søk på stillingen

Du som blir vår nye SOC sikkerhetsanalytiker får delta i et voksende fagmiljø innen cybersikkerhet i en virksomhet som tar dette på alvor.

Drifts- og sikkerhetssenteret i Helse Nord IKT styrker vårt operative cybersikkerhetsmiljø med flere nye stillinger og du vil få være med på å forme både innholdet i stillingen og sikkerhetsteamet hos oss.

I en stadig mer urolig verden har evnen til å oppdage trusselaktører i cyberdomenet blitt viktigere enn noen gang. Trusselbildet er i endring, og flere cyberhendelser har de siste årene fått alvorlige konsekvenser for norske virksomheter. Forventningen om digitaliserte helsetjenester øker, og med det også viktigheten av å beskytte helsetjenester og pasientinformasjon mot cybertrusler.

Vi benytter bakgrunnssjekk fra EY i vår rekrutteringsprosess. Helse Nord IKT er underlagt sikkerhetsloven og sikkerhetsmessig skikkethet vil vektlegges. Søkere til stillingen må kunne sikkerhetsklareres, jf. sikkerhetsloven.

Vi ser etter både nyutdannede og erfarne analytikere! For studenter som er i sluttfasen av studiet er vi selvfølgelig fleksibel på oppstartsdato. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i aktiviteter relatert til å oppdage, analysere, formidle og respondere på sårbarheter i Helse Nord sin IKT-infrastruktur
 • Monitorere og vurdere sikkerhetsalarmer og andre innkommende varsler, agere på cybertrusler og cyberhendelser
 • Threat hunting - søke etter og evaluere nye trusler
 • Utvikle sikkerhetsscenarioer i arbeidet med å forbedre SIEM-scenarioer
 • Jobbe tett på andre kompetansemiljøer i helsesektoren, samt være rådgivende for andre deler av egen organisasjon
 • Andre oppgaver innen seksjonen må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Har lyst til å jobbe med spennende sikkerhetsutfordringer i et dynamisk miljø
 • Er utdannet innen IT-fag eller dataingeniør. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer, og godkjenning fra NOKUT.
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper. Arbeidsspråket vårt er norsk og vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Det er videre en fordel om du har noe av det følgende:
 • Analytiske egenskaper og evner å forstå datastrømmer, tilgangsmekanismer og trekke konklusjoner
 • Kjennskap til sikkerhetstrusler, kompromitteringsmetoder og sikkerhetsverktøy
 • Erfaring som sårbarhetsanalytiker eller fra analysearbeid som inkluderer trusler, sårbarheter og risiko i det digitale rom
 • Erfaring med scripting (f.eks. Python, Bash, PowerShell)
 • Relevant sertifisering, som f.eks. CISSP, CISM, CCSP, GIAC

  Personlige egenskaper

  • Du er teknisk nysgjerrig og løsningsorientert
  • Er selvstendig, systematisk og pliktoppfyllende
  • God evne til å ha oversikt, selv i stressede situasjoner
  • Gode samarbeidsevner, må trives med å jobbe i team
  • Personlig egnethet vektlegges høyt i disse stillingene

  Vi tilbyr

  • Et dynamisk arbeidsmiljø med stor variasjon i arbeidsoppgavene
  • Et stort og høykompetent IKT-fagmiljø i Nord-Norges største IKT-bedrift
  • Gode muligheter for kompetanseutvikling innen sikkerhetsfaget
  • Stor fleksibilitet når det kommer til fysisk tilstedeværelse på kontoret og arbeid hjemmefra


  Du kommer inn i et arbeidsmiljø som er preget av læring, utvikling og god stemning. Lokalene vi jobber i er nye og moderne, tilpasset en klassisk utviklers behov. Vi lager en individuell kompetanseplan som er tilpasset deg og ditt nivå, og sørger for at denne oppdateres jevnlig. I treningstimen kan treningsrommet benyttes, og sykler du kan du både vaske den og parkere den i en innendørs garasje. Som offentlig arbeidsgiver er vi selvfølgelig utstyrt med en trygg og god pensjon, moderne hjemmekontorutstyr og fleksibel arbeidstidsordning. 

  Arbeidsstedet er primært Tromsø. For den rette kandidaten kan vi vurdere en av Helse Nord IKTs andre lokasjoner i landsdelen, og er du en god match kan vi også se på løsninger andre steder i landet.


  Hva gjør Drifts- og sikkerhetssenteret?
  Drifts- og sikkerhetssenteret er det operative hjertet av Helse Nord IKT. Her har vi et spennende miljø som jobber i et krevende trusselbilde med komplekse sikkerhetsutfordringer. Helse Nord IKT har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av felles IKT-systemer for alle sykehusene i Helse Nord. Det betyr at vi betjener 18 000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

  Drifts- og sikkerhetssenteret videreutvikler nå sine SOC- og CSIRT-team som skal øke motstandsdyktigheten og styrke sikkerheten i den digitale infrastrukturen i Helse Nord ved å levere deteksjons-, hendelseshåndterings- og sårbarhetshåndteringstjenester. Vi skal effektivt avdekke og håndtere sårbarheter og detektere og respondere på cybersikkerhetshendelser. Dette forutsetter at vi har de beste hodene som kan jobbe med å identifisere trusler, avdekke uønsket aktivitet og analysere ulike sikkerhetsscenarioer. For å lykkes med dette må vi utnytte teknologi på nye, smarte måter og samtidig samarbeide med noen av de fremste cybersikkerhetsmiljøene i Norge. 

  Søk på stillingen