Hopp til innholdet

Har du lyst til å jobbe med Nord Norges mest spennende nettverksteknologi?

Nettverk, Helse Nord IKT

Søk på stillingen

Stadig mer bruk av IKT i pasientbehandling setter store krav til det underliggende nettverket til Helse Nord. Som helseregionens IKT leverandør må vi derfor ta høyde for både nye behov, høye krav til tilgjengelighet og økende sikkerhetskrav. For øyeblikket utfører vi store endringer i vår nettverksinfrastruktur og trenger flere for å holde endringstakten oppe. 

Dersom du vil være med på å bygge infrastruktur for framtidens helsetjenester i Helse Nord, så vil vi gjerne høre fra deg. Vi søker nå etter IT-konsulenter/Senior IT-konsulenter med kompetanse innenfor områdene LAN, WAN, WIFI, datasenter, brannmur og IKT drift/support. 

Helse Nord har den største nettverksinfrastrukturen som driftes i Nord-Norge og vi benytter en rekke Enterprise-produkter for å drifte denne.
Nettverksseksjonen i Helse Nord IKT er delt opp i tre tverrfaglige team som jobber etter smidige prinsipper. Vi anser team for å være den minste og viktigste leveranseenheten i vår organisasjon og stillingene vi nå lyser ut vil inngå i et av våre tre team.  

Vi ser for oss at både kandidater med litt mindre erfaring og seniorer med lang erfaring i stillingene, og vi oppfordrer derfor også nyutdannede til å søke. Kandidatene vil innplasseres i stillingskategori IT-konsulent eller senior IT-konsulent alt etter erfaring ved en eventuell ansettelse. 

Arbeidsoppgaver

Nettverks seksjonen har for tiden tre vakante stillinger og vi lyser ut følgende: 

Driftskoordinator nettverk operations (konsulent)

 • Være kontaktpunkt for seksjonens Ops team
 • Være første instans på innkomne hendelser som berører nettverksområdet
 • Svare på henvendelser fra brukere
 • Fordele innkomne saker til team
 • Løse enkle nettverks relaterte oppgaver
 • Stille i daglig driftsmøte.

Konsulent/seniorkonsulent 

 • Drift av nettverksinfrastruktur i Helse Nord
 • Videreutvikling og automatisering av nettverk og tjenester  
 • Deltakelse i prosjekter 
 • Bidra til intern kompetanseutvikling 
 • Rådgiving og design innenfor nettverksinfrastruktur (seniorstilling) 
 • Andre oppgaver må påregnes 

Kvalifikasjoner

Vi ser både etter erfarne seniorkonsulenter som har gode kvalifikasjoner og etter konsulenter som er i starten av sin karriere. 

 • Fagbrev, fagskole eller høyere utdanning innen IKT
 • Kompetanse innenfor brannmur- og nettverksteknologi vil være en fordel.  
 • Sertifisering innenfor nettverks relaterte fagområder vil være en fordel, men ingen forutsetning
 • Interesse for eller erfaring med programmering og scripting vil være en fordel
 • Interesse for eller erfaring med DevOps/NetDevOps vil være en fordel
 • Utdannelse eller erfaring fra IKT drift/support vil være en fordel for stillingen som driftskoordinator 
 • Arbeidsspråk er norsk og dette må beherskes muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

Vi jobber hver dag med å bygge en sterk team kultur og derfor er det ønskelig at kandidatene besitter følgende personlige egenskaper

 • Du er team orientert og verdsetter å samarbeide med andre
 • Du stiller krav til dine omgivelser, er strukturert, løsningsorientert og tydelig. 
 • Du er sulten på å lære og utvikle deg selv og du tenker som oss at om vi skal løse morgendagens utfordringer må vi endre oss i takt med tiden.
 • Du er lojal til beslutninger, overordnede mål og verdier 
 • Du liker å by på deg selv og du er ikke fremmed for å bidra sosialt i seksjonen.  

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø som preges av lojalitet, samhold og gjensidig respekt. 
 • En seksjon med høy faglig kompetanse.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling: Du vil ha muligheten til å lage en personlig utviklingsplan sammen med lederen din og vil kunne videreutvikle deg både på jobb og gjennom formelle opplegg.
 • Medlemskap i KLP: Denne ordningen sikrer deg svært gode pensjonsrettigheter med spesielt gode ytelser. Du får også dekning av ulykke, dødsfall og uføreforsikringer. KLP tilbyr også gunstige vilkår på private boliglån og forsikringer for deg som KLP medlem.
 • Alt du trenger til jobb: Mobiltelefon (telefon, abonnement), bærbar PC og utstyr og datatilknytning til hjemmekontor.
 • Fleksibel arbeidstid: Vi har kjernetid fra kl. 09.00-14.30 og variable tidsrom for ankomst og sluttid.
 • Et sosialt miljø: Vi har ulike arrangementer gjennom året på de ulike stedene.
 • Sportslige aktiviteter: Alle medarbeidere har en treningstime per uke. I Tromsø har vi også et treningsrom som kan benyttes. Vårt medarbeiderstyrte bedriftsidrettslag arrangerer i tillegg ulike aktiviteter gjennom året (f.eks. løpeteknikk-kurs, padel).
 • Arbeidssted fortrinnsvis ved ett av våre kontorer enten i Tromsø, Harstad, Bodø eller Mo i Rana. Andre steder i regionen der HNIKT har lokaler i tilknytning til landsdelens sykehus kan også være aktuelt.

Kandidatene vil innplasseres i stillingskategori IT-konsulent eller senior IT-konsulent alt etter erfaring ved en eventuell ansettelse.
Vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra EY i vår rekrutteringsprosess. 

Søk på stillingen