Hopp til innholdet

Stab og støtte

Staben er ansvarlig for forvaltningen av Helse Nord IKT. Det inkluderer forsvarlig disponering av ressurser, gode forvaltningsrutiner, ulike servicefunksjoner og ivaretakelse av medarbeidere.

Oppgaver:

 • Virksomhetsstyring
 • Kvalitetsstyring/-sikring
 • Sikkerhet og beredskap
 • HR/Personal
 • Administrasjon
 • Arkiv
 • HMS
 • Kommunikasjon
 • Økonomi
 • Avtaleforvaltning
 • Anskaffelser/Innkjøp