Hopp til innholdet

Applikasjonstjenester

Avdeling for Applikasjonstjenester leverer tjenester som understøtter både pasientbehandling og administrative oppgaver i helseforetakene i regionen. I tillegg har avdelingen ansvar for integrasjoner og samhandlingsløsninger mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste.

Oppgaver

 • Drive aktiv samhandling med kundene om nye løsninger
 • Ha en relasjon til kundens forvaltningsansvarlige, slik at alle systemer vedlikeholdes og utvikles
 • Videreutvikle tjenestene i samarbeid med helseforetakene, prosjekter, leverandører, e-helse direktoratet, Norsk Helsenett
 • Sørge for å forstå og videreformidle helseforetakenes behov
 • Ha oversikt over avtalte leveranser
 • Kravspesifisering, testing og produksjonssetting i tett samarbeid med brukermiljøene og funksjonell forvaltning

Avdeling for Applikasjonstjenester består av seks seksjoner:

 • Virksomhetsstøtte
 • Identitets- og tilgangsstyring
 • Applikasjonsplattform
 • Administrative systemer
 • Diagnostiske systemer
 • Kliniske systemer