Hopp til innholdet

- Vi er i kontinuerlig endring

Med ansvar for at helsevesenets datasystemer fungerer døgnet rundt, året rundt, er Helse Nord IKT en livsviktig brikke for sykehusene og befolkningen i Nord-Norge.

Marin Andreassen og Stian Strømmesen i Helse Nord IKTs lokaler i Tromsø

Helse Nord IKT er et godt eksempel på alle mulighetene som finnes i offentlig sektor. Systemene i sykehusene må hele tiden utvikles og fornyes, og det kreves dyktige og nysgjerrige mennesker som er opptatt av innovasjon og faglig utvikling.

En kunnskapsorganisasjon i kontinuerlig endring

Stian Strømmesen jobber med informasjonssikkerhet, og har vært i Helse Nord IKTs rekker siden 2018. Realiteten i offentlig sektor viste seg å være litt annerledes enn hva han hadde sett for seg.

– Før jeg kom hit hadde jeg jobbet i det private i 18 år, blant annet i flere store organisasjoner, og min opplevelse er at de private organisasjonene er overraskende lik offentlig sektor. Jeg hadde visse forestillinger og fordommer mot sektoren, men etter å ha jobbet her i nesten fem år, må jeg innrømme at dette ikke stemte. Her opplever jeg en organisasjon som er i kontinuerlig endring, med kompetente ansatte som har høy faglig integritet og påvirkningskraft, sier Stian.

En vanlig oppfatning har gjerne vært at en karriere i offentlig sektor kan være litt begrenset og ensformig, der mulighetene for faglig utvikling er små. I Helse Nord IKT er slike oppfatninger en saga blott.

Mulig å bytte rolle internt

– Her kan man ta kurs, sertifiseringer og etterutdanning, og selv har jeg byttet rolle internt flere ganger. Jeg startet som rådgiver, og jobber nå som nestleder i et sikkerhetsprogram. Ordningen med fleksibel arbeidstid kommer godt med i rollen min som småbarnsfar. Vi har også mange ansatte som jobber fra lokasjoner hvor vi ikke har kontor, og det meste kan tilpasses de ønsker og behov man har i livet, forteller Stian.

– Vi har hatt flere som har kommet tilbake etter og ha «prøvd lykken» andre plasser. Det er et godt tegn. De som får muligheten til å starte karrieren sin i offentlig sektor her hos oss, er heldige. I Helse Nord IKT ligger alt til rette for å skaffe seg kompetanse og erfaring som er etterspurt i arbeidsmarkedet i mange år fremover, fortsetter han.

Et glimrende sted for nyutdannede

Kunnskapsorganisasjonen består av mennesker i ulike aldersgrupper, med ulike erfaringer og fagkunnskap. Her kan det tilrettelegges for småbarnsforeldre som trenger stabilitet, som Stian, eller om man er fersk i arbeidslivet og ønsker å bygge karriere. Marin Johanne Andreassen er nyutdannet, har jobbet her siden høsten 2022, og opplever jobben i offentlig sektor som svært meningsfylt.

- Vi utvikler systemer som er «rett på helsa til folk», og er med på å gjøre en forskjell i folks liv. Det er givende å kunne være en del av noe større. Å tilrettelegge for, og å hjelpe de som trenger det, betyr mye for meg, sier Marin Johanne. 

Tillitsfull ledelse og karrieremuligheter

– Mitt ansvar er å passe på og videreutvikle ett av mange systemer slik at dette understøtter behovet til våre brukere. I arbeidet mitt har jeg stor påvirkningskraft til å utvikle min rolle i Helse Nord IKT slik at vi skal være i stand til å levere på vårt samfunnsoppdrag. Jeg har anbefalt arbeidsplassen til flere venner, og han ene jobber faktisk her nå, forsetter hun.

– Her er det ingen hindringer for noe som helst, det kommer helt an på ambisjonene dine og hvilke mål du har, avslutter Marin Johanne.