Hopp til innholdet

- Jeg motiveres av at dette gjør meg enda bedre i jobben min

Flere ansatte i Helse Nord IKT tar utdanning ved siden av jobb. Daniel Bogstrand i Bodø er en av dem.

Hver tirsdag, når Daniel Bogstrand har kommet seg hjem fra jobb og fått i seg middagen, setter han seg igjen ned ved PCen og kobler seg opp på Teams. Han tar nemlig videreutdanning innen sky-administrasjon med Microsoft Azure og Microsoft 365, noe som betyr at han en kveld i uka følger et undervisningsopplegg på nett. I tillegg er det totalt fire helgesamlinger i Oslo han deltar på. Han startet på utdanninga i høst, og har siste eksamen til våren.
 
- Jeg var litt spent på hvordan det skulle bli å ta utdanning ved siden av full jobb, men det går veldig greit. Alt foregår i en klasse på Teams, med presentasjoner og oppgaver – både individuelt og i grupper, forklarer han.
 

Får bruk for ​lærdommen i det daglige

Daniel hadde sin første dag på jobb i Helse Nord IKT i 2015, da som lærling i seksjonen som gir datahjelp til ansatte på Nordlandssykehuset. Da fagbrevet var i boks, fikk han etter hvert fast jobb i Helse Nord IKT og her jobber han i dag i seksjonen for administrative systemer.
 
- Motivasjonen min for å ta mer utdanning er å bli bedre i det jeg skal gjøre på jobb. Jeg er litt over halvveis i studiet og merker allerede at jeg får bruk for det jeg lærer, sier Daniel.
 
- Jeg trodde det skulle kreve mer å sette seg ned og følge undervisninga hver uke, men det har gått veldig greit. Det hjelper veldig å jobbe med dette samtidig, det hadde nok vært annerledes om det var noe helt nytt jeg studerte.
 
Det var Daniels nærmeste leder, Jørgen Einejord, som anbefalte han å ta dette studiet. 
 
 

Satser på ko​mpetanseheving

 
Daniel Bogstrand er langt fra den eneste i Helse Nord IKT som tar videreutdanning ved siden av full jobb. I Helse Nord IKTs strategiske kompetanseplan for 2022-2023 kommer det tydelig fram at det er viktig at virksomheten til enhver tid har den riktige kompetansen til å gjennomføre sitt oppdrag. Det har påvirkning på både hvem som ansettes i utlyste stillinger, og hvordan man videreutvikler den kompetansen som allerede finnes i foretaket.
 
- Å ha mulighet for kompetanseutvikling er veldig viktig for de fleste av oss, og også for Helse Nord IKT som virksomhet. Selv om vi vet at den viktigste kompetanseutviklingen og læringen skjer gjennom å løse oppgaver, er kurs og utdanninger i noen tilfeller nødvendig.  Daniels videreutdanning er et godt eksempel på målrettet kompetanseutvikling, der man har kartlagt kompetansebehov på forhånd, og lagt en plan for hvordan den nye kunnskapen skal brukes etter endt utdanning, sier Silvia Reinholdtsen, seniorrådgiver HR med fagansvar for kompetanseutvikling i Helse Nord IKT.
 
Helse Nord IKT er en av Nord-Norges ledende IKT-bedrifter, i rask utvikling og vekst, med høykompetente medarbeidere. Det satses store ressurser på nye og forbedrede IKT-løsninger i Helse Nord. Kompetanseutvikling er derfor et viktig satsningsområde for å nå Helse Nord IKTs ambisjoner. 
 

Flere om utdan​ning i jobb

Høsten 2022 kom Helse Nord IKT med en særlig oppfordring til ansatte om å søke på fire ulike utdanninger, knyttet opp mot vedtatte satsningsområder. Totalt seks ansatte fikk tilskudd. Dette er noen av de:
 
 

 

​​

Rune Jensen, rådgiver, Kunde og service/kundeoppfølging

Studie: Organisasjonsteori og -ledelse

- Jeg ser på studiet som relevant og nyttig, fordi teorien kan anvendes i praksis på jobb. Det krever litt motivasjon for å kunne sette av tid til dette ved siden av jobb, men det er helt overkommelig og absolutt verdt det. Jeg kan gjerne anbefale organisasjonsteori og -ledelse til andre som måtte være interessert i dette. 
 

Maiken Rundmo Jamtli, senior IT-konsulent, Applikasjonstjenester/kliniske systemer

Studie: Organisasjonsteori og -ledelse

- Jeg søkte om å ta dette enkeltemnet for å styrke meg selv i verneombudsrollen jeg har i Helse Nord IKT. Man kan som verneombud bli involvert i organisasjonsendringer og lignende saker hvor teorien og verktøyene i studiet kommer godt til nytte. Motivasjonen for å kunne gjøre dette ved siden av jobb er at det gir meg personlig utvikling samt at jeg vil kunne gi noe tilbake til bedriften i etterkant av studiet. At Helse Nord IKT satser på kompetanseutvikling og dekker utgifter knyttet til utdanning er selvfølgelig også med på å motivere meg.
 
 

Arne Magnus Sandvik, produkteier kvalitetsregistre, Tjenesteutvikling/systemutvikling

Studie: Smidig praksis i prosjekt og organisasjoner

- Jeg har alltid hatt en særlig interesse for smarte måter å jobbe på og har fra systemutvikling og prosjektledelse opparbeidet meg god erfaring med ulike smidige arbeidsprosesser. Faget jeg valgte passet veldig bra for å bygge videre på egen kompetanse, men også for å kunne bidra inn i prosessene Helse Nord IKT står i på veien mot en mer smidig organisasjon. 
- Det å gjennomføre et samlingsbasert fag, der det meste av innsatsen er lagt til fire dager pluss hjemmeoppgaver på et semester, er overkommelig. I tillegg oppleves det også som mer kompetansebyggende enn et enkelt frittstående kurs eller sertifisering.