Hopp til innholdet

Utdanningsstilling i spesialsykepleie - anestesi, operasjon, intensiv og kreft

Helgelandssykehuset HF

Søk på stillingen

Vi søker deg som har startet på videreutdanning i spesialsykepleie eller skal starte høsten 2024.

Helgelandssykehuset tilbyr deg utdanningsstilling med lønn under videreutdanning, og fast stilling som spesialsykepleier hos oss etter endt utdanning.  

Utdanningsstilling lyses nå ut innen fagområdene:

 • Anestesisykepleie (Akuttmedisinsk klinikk ved enheter i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen
 • Operasjonssykepleie (Akuttmedisinsk klinikk ved enheter Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen) 
 • Intensivsykepleie  (Akuttmedisinsk klinikk ved enheter Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana) 
 • Kreftsykepleie (Medisinsk klinikk ved enheter i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana)

Etter avsluttet studie er du sikret fast jobb som spesialsykepleier i Helgelandssykehuset.

Husk å oppgi hvilken enhet du vil knytte deg til, og hvilket fagområde du ønsker utdanningsstilling i.

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Du har kjempelyst til å bli spesialsykepleier.
 • Du har studieplass eller har søknad om studieplass til behandling innen videreutdanning i spesialsykepleie anestesi, operasjon, intensiv eller kreft. Dokumentasjon på studieplass må foreligge før en eventuell tilsetting i utdanningsstilling. 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • I utdanningsstilling blir du ansatt med 90 % sykepleierlønn under studiet og i praksisperiodene, i henhold til minstelønns- og ansiennitetsstige for sykepleier.
 • Du får skattefritt stipend på 20 000 kr per semester til dekking av kostnader knyttet til studiet, i tråd med vår utdanningsavtale.
 • Etter endt spesialutdanning får du 100% fast ansettelse som spesialsykepleier i Helgelandssykehuset. 
Søk på stillingen