Hopp til innholdet

Sykepleier 100 % fast stilling

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Sandnessjøen, Medisinsk klinikk, Helgelandssykehuset HF

Søk på stillingen

Har du interesse for fagfeltet rehabilitering? Liker du å samarbeide på tvers av andre faggrupper? Er du engasjert, fleksibel og sosial?
Da er det nettopp deg vi søker til 100 % stilling, fast ved vår rehabiliteringsmedisinske sengepost.

Stillingen innebærer 3-delt turnus, med arbeid hver tredje helg, men det må påregnes endring i sommerferieavviklingen. Vi har årsplan, og turnusen kan dermed tilpasses deg, og vi strekker oss langt for imøtekomme dine ønsker og behov. Foreløpig holder vi stengt i jul- og sommerferie, men dette kan/vil endre seg etter hvert som vi utvikler oss som avdeling.

Vernepleier kan vurderes for ansettelse i vikariat. 

Vår sengepost er en liten enhet med 5 senger, med spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Her jobber vi tett på pasienter med behov for spesialisert rehabilitering i sykehus. Avdelingen driver i hovedsak nevrologisk rehabilitering, men i tillegg kommer det en del henvisninger som omhandler pasienter med andre diagnoser, bl. a ortopedi. Arbeidet hos oss foregår i et engasjert tverrfaglig team, bestående av; fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, sykepleier, hjelpepleier/helsefagarbeider, klinisk ernæringsfysiolog, nevropsykolog og lege.

Sandnessjøen er en liten by som ligger ute på Helgelandskysten, ved foten av fjellkjeden "De Syv Søstre". Byen er trafikk-knutepunkt for ytre Helgeland med daglige hurtigruteanløp, og er utgangspunkt for hurtigbåter med mange destinasjoner. Vi har buss til Jernbane, som ligger i Vefsn, og vår flyplass, rett utenfor byen, har daglige flyavganger til og fra Bodø og Trondheim.       

Vi håper at akkurat DU vil være med oss på veien videre.

Tiltredelse høsten 2024 
Ta gjerne kontakt dersom du er nysgjerrig på vår avdeling, og ønsker mer utfyllende informasjon :-)

Arbeidsoppgaver

 • Variert arbeid i sengepost, selvstendig, og i samarbeid med tverrfaglig team
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon i EPJ (elektronisk pasientjournal) og PLO (Elektroniske pleie og omsorgsmeldinger til kommunene)
 • Delta i fagutvikling
 • Veiledning med studenter
 • Skape trygghet for pasientene og ivareta deres integritet

Kvalifikasjoner

 • Beherske norsk, muntlig og skriftlig
 • Norsk autorisasjon som sykepleier 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er engasjert, fleksibel og sosial, med interesse for fagfeltet rehabilitering.  

Vi tilbyr

 • Tre-delt turnus, 35,5 t/u, med jobb hver tredje helg, med mulig noe endring i ferieavviklingen
 • Spennende, utfordrende, og varierte oppgaver i en liten enhet
 • Stort fokus på tverrfaglig samarbeid
 • internundervisning en gang i uka
 • Sosialt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • IA-Bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Lokalmiljø med spennende og variert kulturtilbud, og vakker natur, i umiddelbar nærhet, med mulighet for friluftsliv under nordlys og/eller i midnattsol
Søk på stillingen