Hopp til innholdet

Psykolog/spesialist i nevropsykologi

Nevropsykologisk poliklinikk Mosjøen, Klinikk psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset HF

Søk på stillingen

Vi søker deg som er psykolog i spesialisering innen nevropsykologi/spesialist i nevropsykologi til 100% fast stilling ved Nevropsykologisk avdeling i Mosjøen. Hos oss vil du som psykolog kunne fullføre spesialisering innen nevropsykologi. Du vil være et viktig bidrag i å oppfylle avdelingens mål om kvalitet og nytte i helsetjenesten, og har nå mulighet til å jobbe og bo i et av de mest spektakulære landskapene i Norge.

Klinisk nevropsykologi er i Helgelandssykehuset funksjonsfordelt til Nevropsykologisk avdeling i Mosjøen og dekker fagområdene psykisk helse og rus, nevrologi, habilitering, og kompleks fysikalsk medisinsk rehabilitering fra barn til eldre.

Nevropsykologisk avdelingen består av en poliklinikk og en forskningsenhet. Poliklinikken har ansatt psykologer i spesialisering, spesialister i nevropsykologi, testteknikere, og psykiater. Avdelingen legger ny Nevropsykologisk veileder samt de internasjonale kriterier for testbruk (ITC) til grunn for virksomheten. Forskningsenheten har to faste 50 % forskerstillinger, og har tilsatt professor, professor II, forskere, og postdoktor, med et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Forskningsgruppen studerer hjernens kognitive kontrollfunksjoner hos voksne med ADHD og hos friske. 

Arbeidsoppgaver

 • Nevropsykologisk utredning, oppfølging, behandling og veiledning ved funksjons-, forløps-, og diagnostiske vurderinger
 • Undervisning/veiledning/konsultasjon til samarbeidspartnere  
 • Psykolog i spesialisering arbeider med veiledning fra spesialist
 • Som spesialist arbeider du i team med testtekniker
 • Undervisning og veiledning av studenter og helsepersonell, inkludert leger og psykologer 
 • Noen av oppgavene krever reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning/autorisasjon som psykolog/spesialistgodkjenning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt, er fleksibel, og faglig engasjert
 • Du er en lagspiller og innstilt på teamarbeid 
 • Du har gode evner til selvstendig arbeid, struktur og tar ansvar

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Praksis, veiledning og kurs for spesialisering i klinisk nevropsykologi
 • Opptjening til avtalefestet psykologpermisjon
 • Kompetanseplan med mulighet for kurs og konferanser
 • Vedlikeholdelsesaktivitet i tråd med krav for spesialistgodkjenning
 • Belønningsmidler for forskningspublikasjoner
 • Tillegg for PhD kompetanse 
Søk på stillingen