Hopp til innholdet

Kvalitetsrådgiver

Kvalitetsavdelingen, Helgelandssykehuset HF

Søk på stillingen

Helgelandssykehuset søker kvalitetsrådgiver til fast 100% stilling.

Stillingen er organisatorisk plassert i kvalitetsavdelingen i Helgelandsykehusets fagstab. Helgelandssykehuset er et fremtidsrettet helseforetak med stort fokus på kvalitet- og pasientsikkerhet.

Kvalitetsavdelingen har som målsetning å være en fagressurs for Helgelandssykehuset sine klinikker, og som kvalitetsrådgiver bistår du lederlinjen og fagmiljø i klinikkene i arbeidet med kvalitet- og pasientsikkerhet.

Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet vil være både av systematisk- og pasientrettet art. Eksempler på dette er fasilitering og ledelse av råd og utvalg innen kvalitet, lede systematiske gjennomganger av uønskede pasienthendelser, eller bidra i ulike forbedringsprosjekter som hever kvaliteten og pasientsikkerheten i Helgelandssykehuset.

Kvalitetsavdelingen trenger deg som ønsker å bidra til utvikling av gode systematiske kvalitetsprosesser, slik at Helgelandssykehuset kan videreutvikle sitt  pasientsikkerhetsarbeidet i tråd med de lover og retningslinjer som gjelder.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå klinikkenes lederlinjer ved gjennomføring av kvalitetsarbeid. 
 • Bidra i arbeidet med implementering av nytt kvalitetssystem og fremtidig opplæring og drift av dette.
 • Bidra til standardisering og tilrettelegging for lik registrering av data i helseforetaket, samt dataleveranser til kvalitetsregister.
 • Bistå/lede/initiere kvalitetsprosjekter i klinikkene og deres fagmiljøer.
 • Gjennomføre og bistå lederne i Helgelandssykehuset med risiko- og sårbarhetsanalyser(ROS-analyser).
 • Lede og gjennomføre interne revisjoner.
 • Bidra til utvikling av systematiske og kvalitetsrettede arbeidsprosesser innen pasientsikkerhet, med bakgrunn i læringspunkter fra uønskede pasienthendelser.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskoleutdanning på bachelor eller masternivå.
 • Fordelaktig med kjennskap til spesialisthelsetjenesten og de utfordringer den står ovenfor, særlig i Nord.
 • Organisasjonsforståelse og kunnskap om Helgelandssykehuset er også en fordel.
 • Erfaring fra endringsarbeid, prosjektarbeid og/eller implementering av kvalitetssystemer og prosedyrer.
 • Kunnskap om eller erfaring med revisjonsarbeid.
 • Behersker norsk språk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du evner å arbeide selvstendig og systematisk, og samtidig evner samhandling med andre.
 • Du er analytisk, strategisk og har evnen til å se sammenhenger av ulike perspektiver, for å kunne bidra til helhetlige løsninger.
 • Du evner å prioritere og levere resultater innen gitte frister.
 • Du er service- og løsningsorientert med en praktisk tilnærming, særlig i samhandlingen med klinikkenes lederlinjer.

Vi tilbyr

 • Faglig utviklingsmuligheter i et godt og travelt arbeidsmiljø 
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Søk på stillingen