Hopp til innholdet

Forsknings- og innovasjonssjef

Fagstab, Helgelandssykehuset HF

Søk på stillingen

Er du en engasjert forsker, og brenner for Helgeland? Er du i tillegg en lagspiller med visjoner, gjennomføringsevne og drivkraft?

Da har vi den perfekte stillingen for deg! Vi ansetter nå ny sjef for forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset, og ønsker å rekruttere deg som er motivert for å sette forskning og innovasjon på dagsordenen i lokalsykehushverdagen. Du blir en del av det dyktige lederteamet i fagstab, som rapporterer til medisinsk direktør.

Stillingens ansvarsområde omfatter ledelse av helseforetakets satsing på forskning og innovasjon. Foretaket har mål om fortsatt økning i produksjonen av god og nyttig helsetjenesteforskning. Helgelandssykehuset har pågående utviklingsprosjekter knyttet til innovasjon og velferdsteknologi sammen med private aktører og kommuner. Innovasjon skal også være en integrert og prioritert del av det kliniske arbeidet.

Dette er en 100% stilling. Det er likevel mulig å søke om tiltredelse i 60% av stillingen, begrenset til forskningsfeltet og lederoppgaver.

Helgelandssykehuset HF har hovedkontor ved sykehuset i Sandnessjøen, og ellers kontorarbeidsplasser ved lokasjonene i Mo i Rana, Mosjøen og Brønnøysund. Du kan selv velge arbeidssted ved en av disse lokalisasjonene. Helgelandssykehuset HF praktiserer utstrakt bruk av digitale møteplasser, og har gjestearbeidsplasser ved alle lokasjoner. Det forventes for øvrig mobilitet og tilstedeværelse ved alle Helgelandssykehusets klinikker, enheter og staber.

Arbeidsoppgaver

 • Leder med personal- og budsjettansvar for avdeling for forskning og innovasjon
 • Lede oppfølgingen av helseforetakets forskningsstrategi
 • Stimulere og tilrettelegge for økt forsknings- og innovasjonsaktivitet
 • Øke ressursgrunnlaget for forskning og innovasjon
 • Utlysing og tildeling av interne forskningsmidler
 • Lede prosjektsamarbeid med eksterne aktører
 • Representere helseforetaket i nasjonale og regionale fora for forskning og innovasjon
 • Være en synlig sparringspartner for forskere, forskningsinteresserte og klinikker

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning (hovedfag/mastergrad/profesjonsstudium) med fullført/påbegynt doktorgrad/PhD
 • Solid forskningserfaring og prosjektledererfaring er ønskelig. Veiledererfaring er en fordel
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra ledelse og administrasjon
 • God kjennskap til søknadsprosesser, innhenting av ressurser og aktuelle kilder
 • Kjennskap til innovasjonsfeltet og e-helsefeltet er en fordel. 
 • Godt nettverk innen forskning/innovasjon
 • God kjennskap til relevant lovverk
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Synlig, samlende og inkluderende lagspiller
 • Innflytelsesrik. Evner å inspirerende, motiverende og skape entusiasme
 • Strukturert og målorientert, med evne til å jobbe selvstendig, prioritere og gjennomføre
 • Fleksibel, tilgjengelig, åpen og lyttende. Du har evne til å tenke utradisjonelt, og har en proaktiv og kreativ arbeidsmetodikk
 • Relasjonsorientert, tar aktivt kontakt, knytter kontakter og skaper nettverk

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Du vil få utnevnt en egen veiviser som i tillegg til å vise deg rundt i sykehuset, kan stilles alle mulige spørsmål til
Søk på stillingen